zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Vrednovanje, zaštita i upotreba genetskih resursa masline 
Voditelj: Slavko Perica
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najvažnijih poljoprivrednih kultura u jadranskom dijelu Hrvatske. Uzgojno područje je veoma raznoliko u geografskom, pedološkom i klimatskom pogledu. Hrvatsko maslinarstvo se temelji na dobrom, ali nedovoljno selekcioniranom autohtonom materijalu. Bogatstvo genetskih resursa masline (domaće sorte, populacije divljih maslina i feralne masline) na ovim prostorima je nedovoljno istraženo i vrednovano. Konačan proizvod – ulje nije dovoljno karakterizirano, pa time njegov specifični potencijal nije odgovarajuće vrednovan na tržištu. Izražena međusortna varijabilnost kao karakteristika domaćeg sortimenta i bogatstvo divljih populacija i feralnih maslina, omogućuju izbor genotipova poželjnijih reproduktivnih osobina, tolerantnijih na stres te s boljom kvalitetom ulja. Cilj predloženog projekta je osnaživanje i povećanje maslinarske proizvodnje kroz valorizaciju postojećeg autohtonog sortimenta, jačanje njegove reproduktivne sposobnosti i karakterizacija domaćih sortnih ulja. Nedovoljno istražene autohtone sorte će se morfološki i genetski identificirati, a potom kolekcionirati. Utvrdit će se kompatibilnosti između pojedinih sorta na temelju uspjeha oprašivanja i oplodnje. Izdvojit će se sorte i divlji tipovi s većom produktivnošću polena i boljim uspjehom u oprašivanju, te preporučiti kao "oprašivači" u nasadima. Određivanjem optimalnog vremena berbe osigurat će se dobivanje ulja najbolje kvalitete, što će omogućiti bolji plasman tog proizvoda na tržištu. Nakon provedene morfološke i genetske identifikacije autohtonog genofonda dobit će se stvaran uvid u njegovo bogatstvo. Reproduktivna kompatibilnost autohtonih sorta, opsežno terenski istražena, imat će primjenu kod podizanja novih nasada te povećanja produktivnosti starih, monosortnih maslinika. U kontroliranim uvjetima ispitat će se tolerantnost pojedinih sorta na stresne uvjete. Provedbom kemijskih analiza dobit će se podaci o kvaliteti, kemijskom sastavu i karakteru domaćih sortnih ulja. Značaj predloženih istraživanja je u mogućnosti njihove primjene u postojećim i pri podizanju novih nasada, čime bi se osigurala veća i redovitija rodnost. 

Natrag