zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ispitivanje čimbenika kvalitete života bolesnika s intraoralnim karcinomom 
Voditelj: Vedran Uglešić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Uspješnost liječenja intraoralnog karcinoma nije se bitno promijenila u zadnjih nekoliko desetljeća. U Hrvatskoj, terapija je prvenstveno kirurška, a iradijacija i kemoterapija koriste se kao adjuvantne terapijske metode. Karcinom usne šupljine jedan je od najtraumatiziranijih oblika karcinoma s obzirom da je nagrđenje vidljivo, otežan je socijalni kontakt te funkcije gutanja i ishrane. U resekciji primarnog tumora i disekciji limfnih čvorova na vratu pažnja se posvečuje čuvanju svih anatomskih struktura odgovornih za funkciju, a da se istovremeno ne ugrozi preživljenje. Rekonstrukcija usne šupljine u istom aktu s resekcijom tumora danas je svakodnevna operacija i više se ne postavlja pitanje da li odmah rekonstruirati, već kako rekonstruirati usnu šupljinu. Upotreba lokalnih, miokutanih i mikrovaskularnih režnjeva omogučila je resekciju tumora bez obzira na njegovu veličinu, a istovremeno manje nagrđenje i bolju funkciju. Na kvalitetu života operiranih bolesnika utiče način resekcije tumora i rekonstrukcija postoperativnog defekta. Postoji veliki broj definicija kvalitete života. Danas se uglavnom autori slažu da je anketiranje putem upitnika najbolja metoda ispitivanja kvalitete života. Naše istraživanje ide u tri smjera. Prvi je razvoj metoda mjerenja i praćenja kvalitete života. Drugi, kako resekcija primarnog tumora i struktura u vratu utiče na kvalitetu života i preživljenje bolesnika i treće, kako pojedini tipovi rekonstrukcije utiču na kvalitetu života. Klinički upitnici sastavljeni su na 1.temelju upitnika objavljenih u literaturi koji se odnose na ispitivanje kvalitete života onkoloških bolesnika te specifično kreiranih kod bolesnika s karcinomom glave i vrata 2.na temelju specifičnosti populacije i na 3. temelju vlastitog iskustva i ciljeva koji su postavljeni u istraživanju. Randomiziranje bolesnika je neetično pa prema tome i nemoguće. Da bi se pokušale izjednačiti grupe, uzorak je ograničen na bolesnike kod kojih je: 1.lokalizacija primarnog tumora usna šupljina 2. od operacije je prošlo najmanje tri mjeseca 3. na kontroli nema znakova recidiva osnovne bolesti. Ispitivanje će biti provedeno standardiziranim kliničkim upitnikom kreiranim u tu namjeru. Na osnovi rezultata istraživanja pokušat ćemo utvrditi kako na preživljenje i kvalitetu života utiču: - pristup na primarni tumor - veličina resekcije i njezina lokalizacija - resekcija anatomskih struktura u vratu - izbor rekonstrukcije - adjuvantna terapija - dob i opče stanje bolesnika 

Natrag