zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-5-28
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije 
Voditelj: Davor Katanec
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Imedijatna ugradnja dentalnog implantata, neposredno nakon ekstrakcije zuba, ima velike prednosti naspram odgođene implantacije. To su: manji broj kirurških zahvata, kraći period do protetske sanacije, prevencija koštane resorpcije te bolje pozicioniranje implantata. Nedostatak metode je koštani defekt, zaostao nakon ekstrakcije zuba i svog patološki promijenjenog tkiva, koji kompromitira primarnu stabilnost i oseointegraciju ugrađenog implantata. Koštani defekt može se kirurški zbrinuti augmentacijom aloplastičnim koštanim implantatom ili autolognim koštanim transplantatom te prekriti membranom za vođenu regeneraciju kosti. Cilj ovog istraživanja je procijeniti kliničku vrijednost imedijatne ugradnje dentalnog implantata s augmentacijom koštanog defekta autolognim ili aloplastičnim koštanim implantatom nakon ekstrakcije jednokorijenskih zuba. Pretpostavljamo da je cijeljenje koštanog defekta uspješnije primjenom autolognog koštanog transplantata od aloplastičnog koštanog implantata u istim uvjetima cijeljenja, koje osigurava primjena neresorptivne membrane. Skupini od 35 ispitanika s indikacijom za ekstrakciju jednokorijenskog zuba, odmah nakon vađenja implantirati će se dentalni implantat i intraoralni koštani autotransplantat te će se preko toga postaviti neresorptivna membrana. Drugoj skupini od 35 ispitanika sa istom indikacijom, uz dentalni implantat ugraditi će se aloplastični koštani nadomjestak i prekriti membranom. Nakon šest mjeseci kirurškim putem odstranit će se membrana i postaviti elementi za protetsku suprastrukturu. Istovremeno će se uzeti biopsijski materijal kosti s hrpta novoformiranog alveolarnog grebena, radi histološke analize novostvorene kosti oko implantata. Ispitanici će biti praćeni u periodu od tri godine. Učiniti će se kontrolne snimke neinvazivnom RVG tehnikom. Prva snimka mjesec dana nakon ugradnje implantata, a slijedeće 6, 12, 24 i 36 mjeseci nakon implantacije. Rezultati će biti valorizirani na osnovi kompjutorski vođene denzitometrijske analize, na ranije učinjenim RVG snimkama u osam točaka promjera 1mm postavljenih na cervikalnom, središnjem i apikalnom dijelu novostvorene kosti oko implantata. Kliničko praćenje uključiti će mjerenje stabilnosti implantata pomoću analize rezonantne frekvencije. Imedijatna implantacija s augmentacijom koštanog defekta u kliničkoj praksi bi u potpunosti mogla zamijeniti klasičnu odloženu implantaciju te postupak od implantacije do protetske sanacije skratiti za više od godinu dana. 

Natrag