zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nearomatski naftalan –istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva 
Voditelj: Ivan Alajbeg
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: POLAZIŠNE SPOZNAJE: Poželjni kriteriji sastava naftalana su bogatstvo steranima (bioaktivnost zbog strukturne sličnosti s kortikosteroidima i vitaminu D3) i siromaštvo aromatima (kancerogenost). To zadovoljava «NiskoAromatski VisokoSteranski» (NAVS) naftalan proizveden u pokusnoj količini od 50L. Ta je količina NAVS-a pripremljena složenim nizom postupaka separacije i rafinacije počevši od posebne nafte koja je poslužila kao sirovina za smeđi naftalan, koji se uspješno koristi u liječenju psorijaze. Bioaktivnost NAVS-a je klinički dokazana u liječenju psorijaze, bez uočenih promjena hematoloških i biokemijskih nalaza; In vitro studije dokazuju izraženu dozno-ovisnu inhibiciju proliferacije stanica planocelularnog karcinoma, ali ne i inhibiciju nemalignih fibroblasta, pokazujući selektivnost u kontroli staničnog rasta; preliminarni In vivo rezultati pokazuju usporavanje rasta malignog tumora; imunohistokemijskom pilot studijom na mišjem modelu planocelularnog karcinoma uočeno je usporavanje tumorske neoangiogeneze (poput onog vitamina D3). CILJEVI I HIPOTEZE: Hipoteza je da ima više potencijalnih sirovina za NAVS i da među njima ima i onih koje su jeftine i lako dostupne te da njihova prerada u novi NAVS ne zahtijeva procese osobite složenosti. Bitan je cilj ovih istraživanja provjeriti da li se može dobiti bioaktivni novi NAVS iz alternativne sirovine, dobiveni pripravak rigorozno provjeriti, osobito bioaktivnost, odlučiti se za sirovinu i definirati radne uvjete pripreme. OČEKIVANI REZULTATI: Prisustvo sterana i odsustvo aromata u novom NAVS-u, njegova bioaktivnost u smislu smanjenja stanične proliferacije i inhibicije tumorske angiogeneze u eksperimentima na stanicama i tkivima, a bez mutagenih učinaka. NAČIN PROVJERE REZULTATA: Dokaz kemijske strukture novog NAVS-a provest će se s nekoliko komplementarnih metoda: GC, GC-MS, HPLC, NMR, IR i UV-VIS. Bioaktivnost će se provjeriti na kulturama stanica (uklapanje 3H-timidina) i na životinjskim modelima (histološkim i imunohistokemijskim metodama). Eventualna genotoksičnost će se provjeriti Amesovim testom. VAŽNOST PREDLOŽENOG ISTRAŽIVANJA: Najveća važnost je u potencijalnom rješenju kako do jeftinijeg bioaktivnog NAVS-a, s potencijalnom primjenom u liječenju bolesti oralnog i drugih epitelnih tkiva, a koji pošteđuje od izloženosti aromatima. 

Natrag