zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Revaskularizacija oralnih struktura nakon prekida kontinuiteta 
Voditelj: Darko Macan
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Klinički je uočeno i dokazano da direktno traumatizirani zubi, subluksirani ili luksirani, postaju privremeno ili trajno avitalni jer im je neposredno prije ulaska u korijenski kanal prekinuta opskrba krvi. Kod fraktura mandibule u području mandibularnoga kanala s dislokacijom, a ponekad bez nje, kao i kod fraktura i osteotomija maksile tik iznad korjenova zuba, također može biti prekinuta opskrba krvi i/ili inervacija zuba mezijalno od linije prijeloma. Bitno ispravno i pravovremeno dijagnosticirati promjene vitaliteta zuba, njegova gubitka i mogućeg vraćanja uspostavom ponovne opskrbe krvi sa ili bez reinervacije zuba. Ispitivanjem vitaliteta zuba, tj. protoka krvi kroz pulpu nakon izolirane traume, laser doppler flowmetrijom, uočeno je da nastaju ishemija i hiperemija, tj. promjene vaskularizacije. Takva događanja u krvotoku zubne pulpe kao znak vitalnosti, nisu se mogla detektirati konvencionalnom metodom ispitivanja vitaliteta, točnije senzibilitata, senzibilizacijom A delta živčanih vlakana zubne pulpe koja su reagirajući na podražaj hladnoćom ili strujom, bolnom senzacijom davala samo indirektan dokaz vitalnosti. Poznato je da se zubi reinerviraju određeno vrijeme nakon revaskularizacije ili ostaju denervirani. Ispitivat ćemo senzibilitet električnim podražajima i vitalitet, tj. protok krvi kroz pulpu laser doppler flowmetrom, oralnih struktura, posebice zuba, kod pacijenata s frakturom i osteotomijom maksile ili mandibule odmah nakon operacije ili povrede i u vremenskim intervalima nakon 1, 3, 6 tjedana i 3, 4, 6 i 12 mjeseci. Cilj nam je ispitati promjene vitaliteta, tj. vaskularizacije i senzibilitata, tj. inervacije zuba i u kojem broju i vremenu će se reinervirati i revaskularizirati. Navedeno ćemo analizirati u odnosu na tip prijeloma, vrijeme proteklo od ozljede do repozicije i način liječenja te ćemo na taj način valorizirati uspješnost liječenja. Očekujemo verifikaciju revaskularizacije bez obzira na reinervaciju. Kontrolnu skupinu bolesnika činit će neoperirani i netraumatizirani ispitanici. Praktički značaj istraživanja je sakupljanje korisnih informacija u praćenju bolesnika s prijelomom i osteotomijom čeljusti glede nastanka revaskularizacije i reinervacije zuba i identifikacjie avitalnih, tj. devitaliziranih i lažno avitalnih, tj. samo denerviranih, ali revaskulariziranih zuba, te ukazati na slučajeve u kojima su endodontsko liječenje i/ili ekstrakcija zuba nužni, a u kojima nepotrebni i/ili štetni. 

Natrag