zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava 
Voditelj: Jadranka Keros
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Stomatognatski sustav nastao iz viscerokranija s pridruženim okolnim tvorbama oblikuje vrlo slojevitu funcijsku cijelinu, koju je moguće istraživati s različitih motrišta.Stoga smo se odredili za istraživanja dvaju aspekata koje smo izdvojili kao napose značajne.Dio istraživanja obuhvaća starenjem uvjetovane promjene orofacijalnog koštanog sustava i posebice potpornog sustava zuba,te praćenje njihove vremenske pojavnosti i usklađenosti s promjenama nastalim starenjem cjeloga skeleta.Istraživanje je suodnosa gubitka ukupne koštane mase i posljedičnih procesa u čeljustima posebice značajno u skupine sredovječnih ljudi, a napose u žena u postmenopauzalnom razdoblju. Svrha je istraživanja tu pojavu čim prije otkriti,te prevenirati,a pravodobnom i ispravnom intervencijom otkloniti možebitne neželjene posljedice.U tome smjeru prije dvije godine započeta istraživanja već pokazuju prve rezultate, no smatramo da ih valja nastaviti kako bi polučili svrsishodne zaključke, pa štoviše uveli i primjeren oblik praćenja tih danas posebice učestalih poremetnji koje umanjuju radnu sposobnost i kvalitetu života poprimajući gotovo epidemijske razmjere.Druga skupina istraživanja koštanoga sustava obuhvatila bi biomehanička proučavanja, koja, za razliku od kliničkih, pokazuju još veću širinu pristupa, napose u istraživanju gibivosti čeljusnih zglobova i promjena uvjetovanih funkcijom. Te se mogućnosti mogu iskazati zadovoljavajućom simulacijom uz korištenje različitih metodologija uključiv i numeričku simulaciju. 

Natrag