zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj 
Voditelj: Silvana Krmek
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Istraživanja stanja oralnog zdravlja su neophodna za skupljanje informacija o statusu zdravlja usne šupljine i potrebama liječenja u populaciji te za promatranje promjena razine i oblika pojave bolesti. U okviru projekta „Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj“ ispitivat će se endodontski status u odrasloj populaciji Republike Hrvatske. Ispitivanje će se provoditi kliničkim pregledom ispitanika i korištenjem postojeće medicinske dokumentacije u četiri regije Hrvatske. Time bi se rezultati istraživanja mogli primjeniti na nacionalnu razinu i poslužiti u planiranju provođenja tog dijela stomatološke zaštite, od potreba za obrazovanjem do materijalnih potreba. Metodologija istraživanja, uzorkovanje i veličina uzorka će se napraviti prema preporukama Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO). Endodontski status će se procijeniti temeljem postojanja periapikalnih lezija na endodontski neliječenim i liječenim zubima korištenjem Periapikalnog indeksa (PAI) autora Dag-a Orstavika. Kvaliteta već postojećih liječenja će se analizirati temeljem radiološke procijene duljine punjenja korijenskih kanala i kompaktnosti izgleda punjenja (postojanje šupljina u samom punjenju i između punjenja i stijenki kanala). U okviru projekta će se procijeniti i opće zdravstveno stanje populacije koja dolazi u stomatološku ambulantu temeljem analize upitnika Federation Dental International (FDI). Upitnik obuhvaća najčešće sistemske bolesti i obvezatan je, temeljem propisa Hrvatske Stomatološke komore, prilikom prvog dolaska pacijenta u ordinaciju, a dopunjava se, po potrebi, svakih šest mjeseci. Istraživanje uključuje analizu statusa zuba i usne šupljine prema naputku SZO zbog uzročno-posljedične veze s bolestima pulpe i periapeksa. Usporedba i procjena kretanja dentalnog zdravlja i periapikalnog statusa u različitim razdobljima povijesti istraživat će se na uzorcima iz arheoloških nalaza i zbirki s područja Republike Hrvatske. Za procjenu stanja periapeksa uzorci će se analizirati radiološki. 

Natrag