zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima 
Voditelj: Hrvoje Brkić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Tvrda zubna tkiva jedan su od najdugovječnijih fizičkih tragova postojanja određenog pojedinca nakon njegove smrti. Klinička primjena postupaka za postizanje ljudskog identiteta analizom zubala u pojedinačnim i masovnim stradavanjima, te na arheološkim osealno-dentalnim ostacima, temeljena je na znanstvenim spoznajama i jasnom poznavanju svih morfoloških, bioloških i biokemijskih značajki zubala. Određivanje dentalne dobi i spola u tim situacijama predstavljaju bitan i najzahtjevniji zadatak pri postizanju identiteta nepoznatog ljudskog tijela. U humanom zubalu je evidentirano više od 100 različitih morfoloških obilježja, a od toga je trideset do četrdeset obilježja krune i korjenova zuba dobro proučeno, definirano i standardizirano za dentoantropološku analizu. Bilježenje morfoloških varijacija i anomalija zuba ima veliko značenje u proučavanju ljudske evolucije, skeletne biologije izumrlih naroda, te u paleostomatologiji i forenzičnoj stomatologiji. U ovom će istraživačkom projektu biti analizirane mikrostrukture i makrostrukture tvrdih zubnih tkiva (zubne cakline, dentina i zubnog cementa), te rendgenske i radioviziografske dentalne snimke u svrhu određivanja dobi i spola. Na temelju razrade i standardizacije postupaka i registracije dentalnih obilježja stvorit će se osnova za kontinuirano vertikalno i horizontalno praćenje dentalnih obilježja stanovnika s ovog zemljopisnog područja kroz povijesna razdoblja. U analizi antropometrijskih i laboratorijskih rezultata koristit će se multivarijatni statistički postupak, ocjena valjanosti (specifična osjetljivost, plus i minus prediktivna vrijednost dijagnostičkih postupaka), testa i po potrebi neparametrijski analitički postupci. Sukladno dobivenim rezultatima ovog istraživanja isti postupci primjenjivat će se kod utvrđivanja identiteta živih ljudi i nepoznatih ljudskih ostataka u forenzičnim postupcima, te za stvaranje dentalnog profila na osealno-dentalnim uzorcima arheološkog materijala na teritoriju Republike Hrvatske od antičkih vremena do danas. 

Natrag