zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nanostruktura restaurativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima 
Voditelj: Zrinka Tarle
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne spoznaje odnosile bi se na ispitivanja novih restaurativnih materijala za opskrbu tvrdih zubnih tkiva, eksperimentalnih kompozitnih materijala s amorfnim kalcij-fosfatom, adhezijskih sustava, intrakanalnih kolčića i materijala za izbjeljivanje zubi. Nove tehnologije temeljene na laserskoj fizici, kvantnoj optici, nanooptici kristala, digitalnoj interferometriji te izbojnoj i laserskoj plazmi, omogućile bi analizu samih materijala, tvrdih tkiva zuba i prosudbu interakcije materijala s caklinom, dentinom i cementom. Cilj projekta je ispitati trošenje materijala, stupanj polimerizacije, polimerizacijsko skupljanje, stres, adhezijske i kohezijske frakture, mikro i nanopropuštanje, nove diodne polimerizatore i femtosekundni laserski oscilator i pojačalo kao izvor svjetla za fotopolimerizaciju. Provele bi se stereomikroskopska, elektronskomikroskopska (Field Emission Scanning elektronski mikroskop JSM FE 7000F), različite spektroskopske (FTIR, CRDS, LIBS i klasični postupci temeljeni na uporabi pulsnih lasera) i holografske analize samih materijala, zuba i interdifuzijskog područja. Navedeni postupci rabili bi se i za proučavanje kompozita obogaćenih amorfnim kalcijevim fosfatom, utjecaja silanizacije i modifikacije organske i anorganske matrice, prosudbu kakvoće hibridnog sloja korijenskog dentina te cementiranja različitih intrakanalnih kolčića različitim sustavima za cementiranje. Sličnim postupcima, uz kolorimetrijska mjerenja, analizirao bi se učinak različitih sredstava za izbjeljivanje zubi uključujući primjenu diodnog lasera. U svrhu ostvarivanja adhezijski postojanih restoracija u projekt bi se uključila i temeljita dijagnostika karijesne lezije laserskim prosvjetljavanjem i ozonsko-remineralizirajuća terapija istih. Pretpostavka je da će se optimiziranjem materijala i postupaka temeljem stečenih novih znanja kvantitativnom i kvalitativnom prosudbom materijala i interdifuzijskog područja, dati smjernice za poboljšanje kliničkih rezultata. Rezultati ispitivanja trebali bi ukazati na poboljšana svojstva novih materijala, izvora svjetlosti i dijagnostičkih postupaka, a dobiveni rezultati provjeravali bi se višestrukim mjerenjima i različitim eksperimentalnim postupcima. Važnost predloženog istraživanja je u kliničkoj primjeni i poboljšanju oralnog zdravlja pacijenta temeljem novih spoznaja u području nanostrukture materijala i energije izvora svjetlosti. 

Natrag