zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-5-28
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Biodinamika mastikatornog sustava, restorativni postupci, funkcija i estetika 
Voditelj: Melita Valentić-Peruzović
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt se sastoji iz nekoliko cjelina : - istraživanja biodinamike mastikatornog sustava pomoću različitih metoda kao što su: elektromiografija (EMGA2), gnatosonija, gnatodinamometrija, 3-D akcelerometrija). - primjena neinvazivnih objektivnih metoda za dijagnostiku temporomandibularnih poremećaja i primjena različitih dijagnostičkih protokola za evidentiranje disfunkcija - istraživanja utjecaja različitih stomatološko-protetskih radova na funkciju stomatognatog sustava, inicijalna i definitivna protetska terapija kod pacijenata sa temporomandibularnim disfunkcijama. - gnatološke i kefalometrijske analize i modeli u rekonstrukciji funkcijskih i estetskih parametara 3-D vizualizacijom Ispitivati će se promjena biodinamike i utjecaji starenja i određenih sistemskih bolesti na efikasnost protetskih radova, period neuromuskularne adaptacije i mastikatornu efikasnost. Radi utvrđivanja dominantnih parametara promjena u funkciji ispitivati će se različite grupe ispitanika, kao što su protetski pacijenati različitih dobnih skupina, te posebne ciljane skupine ispitanika, sportaši s različitim vještinama, glazbenici duhači, te bolnički pacijenti prije i poslije operacijskih zahvata u općoj anesteziji i intubiranjem. Ovim se istraživanjem želi omogućiti sigurna implementacija suvremenih tehnoloških dostignuća u području stomatološke protetike, stvarajući preduvjete za rad temeljitom provjerom funkcijskog statusa pacijenta, te na vrijeme spriječiti komplikacije uzrokovane neprepoznatim organskim ili psihološkim stanjem. Cilj je razvijati odgovarajuće protokole za praćenje multidisciplinarne kazuistike i osiguravanje linka između specijalista različitih područja i njihovih dijagnoza, kako bi se postigla kvalitetnija komunikacija i razmjena podataka. To će omogućiti multidisciplinarnu analizu i prijenos podataka na daljinu-teledentistry. Namjera je osigurati dijagnostičku i tehnološku potporu za formiranje Ekspertnog centra za Hrvatsku, i tijekom razvoja projekta omogućiti da se ostvare linkovi i suradnja sa europskim i svjetskim ekspertnim timovima. 

Natrag