zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Eksperimentalna i klinička endodontologija 
Voditelj: Ivica Anić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ispitivanja su nastavak rada s prethodna dva projekta, a dijelom nova ispitivanja. Ciljevi projekta su: a) Epidemiološka ispitivanja pojavnosti dilaceracije korijena, idiopatske osteoskleroze i kondenzirajućeg ostitisa te povezanosti s endodontski liječenim zubima u zagrebačkoj populaciji na ortopantomogramima. b) Ispitat će se fizikalno-kemijska svojstva materijala i nove tehnike u endodonciji (iontoforeza, Rins-Endo, epoksi smole, poliketoni, silikoni, kompozitne smole, kalcij-hidroksid, MTA, IRM, Super EBA). c) Za ispitivanje učinkovitosti Ni-Ti instrumenata konstruiran je instrument kojim se mjeri tlačna sila tijekom rada. d) Odredit će se kvaliteta sidrenja intrakanalnih kolčića cementiranih različitim cementima uz termocikličko opterećenje. e) Mikrobiološka ispitivanja u endo i periradikularnom prostoru, citološka i toksikološka ispitivanja materijala na uzgojenim, standardiziranim, stanicama (HeLa, L929, V79). Ispitat će se uzrokuju li materijali za punjenje apoptozu ili nekrozu stanica i imaju li mutageno djelovanje. f) Provest će se ispitivanje ekspresije Fragile Histidine Triad (FHIT) i p53 gena u epitelnoj ovojnici radikularnih, folikularnih i keratocista. g) Ispitat će se vibracije i buka uzrokovanih radom Rb:YAG i Nd:YAG lasera tijekom endodontskog liječenja zuba, izrade kaviteta i kirurgije mekih tkiva usne šupljine. h) Ispitat će se učinak sredstava za bijeljenje zuba na zubnu pulpu zuba koji su predviđeni za vađenje iz ortodontskih razloga. Rezultati će pokazati pojavnost idiopatskih i jatrogeno uzrokovanih patoloških promjena u čeljusnim kostima. Dobit će se podatci o fizikalno-kemijskim, toksikološkim i mutagenim učincima ispitivanih materijala te učinkovitost različitih tehnika za dezinfekciju i instrumentaciju kanala. Utvrditi će se koji cement najbolje sidri intrakanalni kolčić. Dokazat će se ekspresija FHIT i p53 gena u ovojnicama cista. Dobit će se podatci o razini vibracije i buke tijekom rada u usnoj šupljini te odredit patohistološke promjene zubne pulpe nakon bijeljenja zuba. Dobiveni rezultati provjeravat će se statističkim metodama, patohistološkim preparatima, svjetlosnom i elektronskom mikroskopijom, spektrofotometrijom, konstrukcijom za prijenos tekućine, biokemijskim i mikrobiološkim pretragama te drugim potrebnim tehnikama. Važnost predloženog istraživanja ogleda se u temeljnim spoznajama koja će produbiti znanje o ispitivanim područjima, a većina rezultata moći će se neposredno primjeniti u stomatološkom kliničkom radu. 

Natrag