zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: DENTALNE TRAUME U DJECE: PREVENCIJA I LIJEČENJE 
Voditelj: Ilija Škrinjarić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Dentalne traume u djece predstavljaju ozbiljan stomatološki javno zdravstveni problem. Oko 50% djece prije nego napusti osnovnu školu doživi najmanje jednu ozljedu zuba. U istraživanju etiologije i nastanka dentalnih trauma primijenit će se suvremeni epidemiološki model "domaćin – sredstvo – okoliš". Epidemiološka studija provest će se na uzorku od oko dvije tisuće djece. Neka obilježja ponašanja djeteta mogu predstavljati važan faktor rizika za dentalne i facijalne traume. Obilježja djece s traumama i njihovih obitelji procijenit će se primjenom objektivnih mjernih instrumenata kao što su Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ; Index of Social Position - ISP; Child Medical Fear Questionnaire – CMFQ; Children's Fear Survey Schedule – Dental Subscale - CFSS-DS, i Dental Anxiety Scale - DAS. Primjena tih instrumenata omogućit će procjenu obilježja djeteta ili "domaćina" koja bi ga mogla činiti više "sklonim" dentalnim traumama. Neki drugi faktori koji bi mogli povećavati rizik od ozljeda također će se analizirati. Procijenit će se mogućnosti za prevenciju ozljeda zuba u sportu nošenjem različitih tipova štitnika. Analizirat će se adekvatnost i pravodobnost postupaka liječenja dentalnih trauma u kliničkoj populaciji djece i pristupi za njihovo poboljšanje. Cirkulacija u pulpi zuba nakon različitih tipova trauma objektivno će se procijeniti i pratiti laser-dopler floumetrom (LDF – Moor Instruments). Analizirat će se i patološke posljedice za traumatizirane zube i metode njihova liječenja. Uspješnost homolognih transplantacija zuba procijenit će se nakon deset godina praćenja. Procijenit će se vrijednost različitih preventivnih postupaka za smanjenje prevalencije ozljeda zuba u djece i mladeži koja se aktivno bavi sportom. Očekuje se da će dobiveni rezultati poboljšati utvrđivanje faktora rizika za dentalne traume u djece i omogućiti odgovarajući odabir metoda za preventivno djelovanje. Također se očekuju novi podaci o liječenju i rekonstrukciji traumatski ozljeđenih zuba. Istraživanje će dati doprinos poboljšanju znanja učitelja o prevenciji i liječenju dentalnih trauma. Također se očekuje da će dobiveni rezultati biti doprinos poboljšanju postupaka dijagnostike i liječenja dentalnih trauma. 

Natrag