zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj protetskog rada i drugih faktora na stomatognati sustav i zdravlje 
Voditelj: Asja Čelebić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Tkiva stomatognatog sustava podliježu fiziološkim i patološkim promjenama. Gubitak pojedinih žvačnih jedinica uzrokuje promjene čiji je intezitet multikauzalan (biološki odgovor, genetske predispozicije, žvačne i vanžvačne sile i navike). Protetski rad treba spriječiti štetne posljedice narušavanja integriteta, uspostaviti funkciju, estetiku, poboljšati raspodjelu tlačnih i vlačnih sila. Istovremeno može svojom konstrukcijom ili materijalom uzrokovati patološke promjene, resorpciju kosti, upalu, gubitak potpornog aparata ili disfunkciju bilo kojeg dijela sustava. Osim kvalitete rada i drugi faktori, socio-ekonomski, psihološki, regionalni, kulturološki, antropološki, biološki, genetski, itd., utječu na uspjeh terapije. Svrha rada je istražiti promjene u stomatognatom sustavu prije i poslije protetske terapije. Oralnom mikrodenzitometrijom, kvalitativnim i kvantitativnim radiomorfometrijskim indeksima, linearnim i angularnim mjerenjima procjenjivat će se kost prije i poslije protetske terapije: oko zuba nosača krunica, mostova, retencijskog i/ili stabilizacijskog elementa proteze, teleskopa, implantata, ispod ležišta proteza različitih vrsta opterećenja; na korteksu mandibule pri hvatištima mišića. Ustanovit će se prosječni denziteti u populaciji (izračunati u ekvivalentima debljine Cu atenuatora) ovisno o spolu, dobi i indeksu mase tijela kod ozubljenih, što će biti referentne vrijednosti za procjenu utjecaja gubitka zuba, starenja, osteoporoze i vrste protetske terapije. Analizirat će se iznos resorpcije i smanjenje vertikalne relacije nakon više godina nošenja potpunih proteza u korelaciji sa mnogim faktorima, uključivši i gustoću kralježaka. Otpuštanje iona metala proučavat će se in vitro ovisno o hrapavosti površine laboratorijski obrađene legure, koja će se evaluirati pomoću atomic force microscopy. Istražit će se promjena profila oligoelemenata u organizmu (kosa, krv, nokti) uzrokovana legurom protetskog rada. U longitudinalnim studijama pratit će se uspjeh i trajnost pojedine vrste protetskog rada. Istraživat će se utjecaj protetskog rada na oralno zdravlje i kvalitetu života, koristeći i novi instrument: Oral Health Impact Profile, koji mjeri utjecaj raznih faktora, dijagnoze i vrste terapije na oralno zdravlje, a omogućuje usporedbu između regija i zemalja. Konačni cilj i važnost ovog istraživanja su dodatna saznanja o etiopatogenezi orofacijalnih promjena i razvoj dijagnostičkih i terapijskih metoda za poboljšanje protetske terapije i zdravlja. 

Natrag