zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: ISTRAŽIVANJE TERAPIJSKE UČINKOVITOSTI PROTETIČKIH GRADIVNIH MATERIJALA 
Voditelj: Jasenka Živko-Babić
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Kovina je temeljni gradivni materijal u stomatološkoj protetici, kojemu se laboratorijskom preradbom i obradbom i nekontroliranom primjenom u biološkoj sredini može ugroziti terapijski učinak i negativno utjecati na zdravlje čovjeka. Neodvojivi dio terapije jesu keramički materijali i akrilati. Cilj istraživanja je optimizirati strukturu odljeva s mogućnošću dobivanja opetovanih vrijednosti mehaničkih i elektrokemijskih svojstava, znanstveno ocijeniti kvalitetu spoja legura temeljem izgleda mikrostrukture spoja i raspodjele elemenata unutar zavara i zoni utjecaja topline, klinički optimizirati uvjete određivanjem vrijednosti savojne čvrstoće i korozijske stabilnosti spoja i izmjerom mikrotvrdoće zavara. Zatim, standardizirati primjenu anodnog uzorkovanja i tankoslojne kromatografije u dokazivanju temeljnog ili alergijski sumnjivog elementa u legurama nepoznatog sastava i ugrađenim protetičkim radovima, istražiti način odvajanja što većeg broja sastojina u jednom uzorkovanju i kvantificirati njihov udio. Istraživati će se i mikrostruktura i svojstva cirkovijeve keramike tijekom polimorfnih promjena, utjecaj vrijednosti temperature na izgled, veličinu i sastav kristala, raspršenost pojedinih sastojina i pokušati pratiti nastanak, tijek i način širenja napuklina te njihov utjecaj na svojstva cirkonijeve keramike, ocijeniti hrapavost površine keramičkih materijala s obzirom na izloženost korozijskoj sredini, odnosno tribološkim uvjetima. Pokušat će se ustanoviti da li terapijski laser djeluje na strukturu i svojstva polimernog materijala za proteze i kakve su kvalitativne strukturne promjene takvog materijala u pacijenata koji su podvrgnuti postoperativnoj radioterapiji. Istražiti će se i da li trening mlađih ročnika utječe na vrijednosti žvačnih sila, utvrditi broj zubnih dodira u potpunoj denticiji i u protetički saniranih osoba i da li postoji povezanost zubnih dodira i vrijednosti žvačnih sila kao izraza i mjerila žvačne funkcije. Rezultati istraživanja trebali bi standardizirati određene laboratorijske i kliničke postupke koji bi, zajedno s temeljnim rezultatima, osigurali pozitivni učinak sugerirane protetičke terapije. Svi rezultati mogu se provjeriti opetovanim laboratorijskim analizama i tijekom kliničke terapije. Predložena istraživanja imaju temeljnu važnost osiguravanja terapijske učinkovitosti spomenutih gradivnih materijala koji podliježu zakonu o lijekovima. 

Natrag