zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nove dijagnostičke metode u ortodonciji i biokompatibilnost naprava 
Voditelj: Mladen Šlaj
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Pojavnost dentalnih anomalija odredit će se na 2 000 ortopantomograma pacijenata zagrebačke populacije, a omjer dužina kruna i korjenova trajnih zubi na 200 ortopantomograma trajne denticije. Mjerenje će se provesti metodom po Lindu (1972). U svrhu mjerenja koristit će se plastična mjerka gradacije 1 mm. Kao rezultat će se utvrditi prosječne vrijednosti ovog omjera u hrvatskoj populaciji. Rentgenkefalometrijsko manualno i digitalno mjerenje ispitanika provesti će se sa svrhom utvrđivanja razlike u preciznosti mjerenja obiju metoda, određivanja skeletalnih i dentalnih varijabli karakterističnih za eugnate ispitanike, kao i one s anomalijama. Uzorak će činiti 300 rentgenograma pacijenata zagrebačke populacije podijeljenih po spolu, dobi te anomalijama.Na temelju rezultata istraživanja napraviti će se standardi s obzirom na različite dobne skupine i za određene ortodontske anomalije. Analizom fotografije će se prikazati vrijednosti linearnih i angularnih parametara ispitanika sa dentalnom Klasom I te utvrditi postoje li statistički značajne razlike prema spolu. Uzorak će se sastojati od stotinjak ispitanika dobi 25-28 godina izabranih po unaprijed određenim kriterijima. Ispitanici će biti snimljeni digitalnim fotoaparatom. Sve fotografije s prethodno definiranih 14 točaka na licu (27 linearnih i 12 angularnih varijabli) biti će obrađene programom Microsoft Visio 2000. Daljnja svrha istraživanja je utvrditi fiziološke i mikrobiološke promjene koje nastaju postavljanjem bravica te utvrditi čimbenike koji najviše utječu na akumulaciju plaka; pratiti promjene pH i količine sline tijekom terapije; utvrditi čimbenike koji stimuliraju biorazgradnju materijala, izmjeriti koncentracije iona otpuštenih metala u slini, njihovu citotoksičnost i citostatičnost. Biti će izabrano 50 pacijenata dobi od 12 do 18 godina. Svima će biti postavljenja 4 prstena i 20 bravica. Uzorci sline biti će uzeti u raznim fazama liječenja. Svaki put će se testirati: tok sline (mL/min), pH, količina S. mutans. Isti će se postupak ponoviti i kod 50 ispitanika s estetskim bravicama. U svrhu određivanja biološke veze metala i tkiva na 50 ispitanika će se mjeriti koncentracije iona metala u sluznici usne šupljine i određivati biokompatibilnost ortodontskih naprava i mogućnosti oštećenja DNA. Citološki obrisak bukalne sluznice će biti obrađen u laboratoriju. Usporediti će se vrijednosti dobivene analizom razvoja cervikalnih kralježaka sa radiomorfometrijskim indeksom mandibule. 

Natrag