zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Implanti po mjeri 
Voditelj: Ivica Klapan
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Posljednjih godina nekoliko istraživačkih institucija, medicinskih tvrtki i komercijalnih organizacija su integrirali računalom potpomognuti dizajn (CAD) i rapid protoyping (RP) da bi proizvele trodimenzionalni fizički medicinski model. Naš pristup omogućuje vizualizaciju delikatnih anatomskih struktura, kao i patoloških procesa u nekonvencionalnim presjecima i kutevima gledanja, koji se ne mogu dobiti standardnom endoskopijom ili 2D CT snimanjem. Osim toga, virtualna endoskopija (VE) ili "putovanje" kroz anatomske strukture poboljšava trodimenzionalnu kompjuterom potpomognutu kirurgiju, putem trodimenzionalnih modela. Ovaj novi pristup u medicini i kirurgiji je obećavajući posebno u planiranju zahvata, te još postoje mogućnosti poboljšanja u praktičnoj kirurškoj upotrebi. Uzimajući u obzir veliku kompleksnost anatomskih struktura ljudskog tijela i potrebu precizne dijagnostike za 3D CAS planiranje, osnovna postavka našeg pristupa je evaluirati pouzdanost poznatih 3D statičkih modela u dijagnostici i patologiji i testirati dinamički 3D model, upotrebljavajući mogućnosti napredne računalne tehnologije. Podaci dobiveni izradom ovakvog modela omogućuju da se materijali za implantaciju proizvedu i čak testiraju na modelu originalne kosti prije početka samog kirurškog zahvata. Proizvod proizveden na ovaj način tj. modeliran od masivnog komada biomaterijala, će u potpunosti odgovarati (trodimenzionalnim oblikom) bolesnikovoj anatomskoj regiji, koja se liječi. Ovaj pristup predstavlja veliko dostignuće u kirurškoj praksi, jer osigurava pravilnu postoperativnu funkciju bolesnikovog dijela organa / tijela, koji na taj način postaje gotovo isti kao originalni prirodni "model". 

Natrag