zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj atmosfere i topografske varijabilnosti na procese u moru 
Voditelj: Mirko Orlić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Fizikalni procesi u moru većim dijelom ovise o utjecaju atmosfere, a donekle i o drugim činiteljima – primjerice o topografskoj varijabilnosti. Dva su osnovna cilja projekta: (i) intenzivirati ranije započeta istraživanja međudjelovanja atmosfere s Jadranskim morem te (ii) obratiti veću pozornost nego ranije na pojave u tom moru koje ovise o obliku obale i dna. Radi ostvarenja prvog od tih ciljeva provest će se specijalna meteorološka mjerenja i numeričko modeliranje za područje sjevernog Jadrana te će se istražiti procesi koji se zbivaju u atmosferi na srednjoj i maloj skali (atmosferski težinski valovi, udari bure, atmosferska turbulencija). Organizirajući poseban eksperiment i provodeći stalna mjerenja proučit će se hidrografska svojstva, struje i vodostaj Hrvatskog primorja kao i njihova ovisnost o procesima na granici atmosfera-more. U širem području jadranskog šelfa ispitat će se važnost prostorne promjenjivosti uzgonskih protoka pri površini mora za način kako se stvara gusta voda tijekom zime, koristeći ranije prikupljene podatke te numeričko modeliranje. Sa svrhom ostvarenja drugog od navedenih ciljeva pozornost će se posvetiti pretvorbi barotropnih u barokline morske mijene u području Palagruškog praga, kombinirajući nove eksperimentalne rezultate s nalazima analitičkog modeliranja. Također će se istražiti kako jadranski otočni niz utječe na gibanje dugih valova što ih izazivaju pomaci dna povezani s pojavom potresa, rabeći pri tom jedan verificirani numerički model. Predložena istraživanja važna su za interpretaciju transporta topline u sustavu Jadran-Sredozemlje pa stoga i za razumijevanje načina na koji će taj sustav reagirati na buduće klimatske promjene – kako prirodne tako i antropogene. Nadalje, ta su istraživanja od neposredne važnosti za svaku studiju disperzije zagađivala u moru te stoga i za zaštitu od različitih oblika zagađenja (naftom, otpadnim vodama …). Razumijevanje disperzije važno je i za izučavanje biogeokemijskih procesa u moru te za, primjerice, studije poremećaja u morskom hranidbenom lancu. Naposljetku, istraživanje kolebanja razine mora, posebno onog kojemu amplituda dosiže nekoliko metara, relevantno je za zaštitu obalnih područja od poplavljivanja. 

Natrag