zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Vodikovi gorivni članci i elektrolizatorski sustavi poboljšanih svojstava 
Voditelj: Mihajlo Firak
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Polazišne spoznaje: Svojevrsna ekonomsko-politička zavisnost država koje nemaju zaliha energije o onima koji ih imaju; Korištenje ugljikovodika dovodi do devastacije okoline i štetno djeluje na ljudsko zdravlje; Okretanje prema obnovljivim izvorima energije, npr. suncu i vjetru; Vremenska nepredvidivost obnovljivih izvora energije i potreba korisnika energije implicira potrebu skladištenja energije; Vodik kao medij za skladištenje energije, nosilac energije ili energetski vektor; U prirodi ga nema u slobodnoj formi, kemijski je vezan s kisikom u vodi, a s ugljikom u ugljikovodicima. Potrebno je uložiti energiju da bi ga se proizvelo bilo iz vode bilo iz ugljikovodika. Ako se vodik dobiva iz vode korištenjem električne energije u procesu elektrolize nema popratnih štetnih djelovanja na okolinu. Ako je vodik proizveden iz ugljikovodika, takva djelovanja postoje (proizvodi se ugljični dioksid koji uzrokuje staklenički efekt). Vodik proizveden elektrolizom tri i pol je puta skuplji od vodika proizvedenog iz ugljikovodika. Moguće je spojiti vodik i kisik da se dobije električna energija, toplina i voda, bez štetnih emisija korištenjem elektrokemijskih reakcija u gorivnom članku; Postojeći elektrolizatori i gorivni članci su neefikasni i skupi ali imaju obećavajuću budućnost. Hipoteza: učinkovitost tih uređaja se može povećati, a cijena smanjiti. To je moguće učiniti poboljšavanjem konstrukcije, svojstava elektrolita i katalizatora. Ciljevi: Izraditi prve domaće prototipove upotrebljivog PEM i alkalnog elektrolizatora i gorivnog članka snage 0.2 do 1 kW. Koristiti uvozne komponente i materijale u najmanjoj mogućoj mjeri. Istražiti utjecaj procesnih parametara na funkcioniranje komponenti i ponašanje materijala. Istražiti mogućnost poboljšavanja ključnih svojstava komponenti i materijala. Očekivani rezultati: Izrada prvih domaćih funkcionalni alkalnih i PEM elektrolizatora i gorivnih članaka snage 0.2 do 1 kW. Ovladavanje za to potrebnim tehnološkim postupcima na laboratorijskom nivou. Proširenje teorijskih i praktičnih spoznaja koji su za to potrebni. Način provjere rezultata: Korištenje odgovarajućih mjernih tehnika i usporedba dobivenih rezultata sa svjetskim rezultatima objavljenim u dostupnoj literaturi. Važnost predloženog istraživanja: Dobiveni će rezultati, bitno olakšati korištenje obnovljivih izvora energije kako za stacionarne svrhe tako i za potrebe transporta, a biti će upotrebljeni i u visokoškolskoj nastavi. 

Natrag