zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekološka prihvatljivost i učinkovitost suvremenih postupaka u obradi voda 
Voditelj: Nikola Ružinski
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Istraživanja u području tehnologija obrade vode u svijetu sve se više orijentiraju na ekonomičnost procesa i na njihovu ekološku prihvatljivost. Danas postoje cijele skupine voda koje se mogu obrađivati na različite načine i svaki od njih može biti uspješan ako se promatra samo krajnja, željena kvaliteta vode. Međutim, utrošena energija i nusprodukti postaju glavni elementi za ocjenjivanje prihvatljivosti tehnologije obrade vode. Stoga je postavljena sljedeća hipoteza ovog znanstvenog projekta: Postojećim, ekološki prihvatljivim tehnologijama obrade vode moguće je povećati učinkovitost i smanjiti troškove i štetan utjecaj na okoliš u primjeni. Znanstveni tim ovog Projekta pokušat će unaprijediti pojedine postupke obrade voda na oba područja – smanjivati i utrošak energije i količinu štetnih nusprodukata. U pripremi je provođenje ispitivanja u sljedećim, veoma bitnim područjima tehnologije obrade voda, kako na razini Republike Hrvatske, tako i na svjetskoj razini: - obrada bunarskih voda s povišenim sadržajem arsena; - obrada površinskih i bunarskih voda s povišenim sadržajem organskih tvari; - obrada balastnih voda; - obrada specifičnih tipova otpadnih voda. Istraživanja će se provoditi najprije u laboratorijskim mjerilima, a nakon toga, uz pomoć dobivenih osnovnih hidrodinamičkih i tehnoloških parametara u laboratoriju izradit će se pilot uređaji pomoću kojih će se nastaviti daljnje usavršavanje dobivenih rezultata. Većim dijelom koristit će se oksidacijski i napredni oksidacijski procesi (AOP): – ozonizacija; – ozonizacija + UV zračenje; – ozonizacija + H2O2 (+ UV zračenje); – fotokatalitička oksidacija s TiO2, uz mogućnost primjene i Sunčeva zračenja kao pokretača reakcija, a pri obradi specifičnih tipova otpadnih voda, pokušat će se proširiti ispitivanja i dodatnim, ne samo oksidacijskim postupcima. Pokušat će se pokazati da je metodologija primjene većine od nabrojanih postupaka moguća i u pripremi pitke vode, kao i u obradi otpadnih voda, što će se provjeravati na modelnim vodama, ali i na originalnim, prirodnim uzorcima i lokacijama. Očekuje se pozitivno djelovanje istraživanja u dva smjera – olakšalo bi se dobivanje zdravstveno ispravne pitke vode, ali i smanjivalo daljnje zagađivanje okoliša otpadnim vodama, kako komunalnim, tako i industrijskim. Na taj način dat će se bitan doprinos u razvoju procesa koji će održavati ozbiljno narušenu ravnotežu okoliš - voda. 

Natrag