zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI 
Voditelj: Emil Hnatko
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Različite vrste i tipovi motora s unutarnjim izgaranjem (SUI) u primjeni su danas u svim područjima ljudske djelatnosti, a posebno u svim vidovima prometa. Ograničene i iscrpive količine sve skuplje nafte tjera proizvođače motora SUI na sve racionalniju potrošnju goriva u ekološki prihvatljivim (zakonskim) granicama, tj. smanjenje potrošnje goriva, a povećanje ekonomičnosti rada motora. Razvoj znanosti i primjena elektronike omogućuju da se današnji razvoj motora vodi u pravcu postizanja još veće ekonomičnosti rada motora uz zadržavanje cjelokupnog komfora ostvarenog u njegovoj primjeni. Ciljevi i hipoteza: Kontrolom procesa izgaranja unutar motora SUI moguće je ostvariti i upravljanje tim procesom i osigurati optimalne parametre u pretvorbi toplinske energije u mehanički rad unutar motora SUI. Cilj je postići optimirani rad motora za sve režime rada, opterećenja i brojeve okretaja motora (u cjelokupnom radnom polju motora). Takav rad motora odvijao bi se uz minimalnu potrošnju goriva, tj. uz maksimalnu ekonomičnost, a motor bi radio u ekološki prihvatljivim granicama. Očekivani rezultati: 1. Ovladavanje vrijednostima parametara kontroliranog i upravljanog procesa izgaranja, specifičnog rada unutar motora i optimiranim vrijednostima rada motora u svim režimima, opterećenjima i brojevima okretaja motora, a sve to uz rad motora u ekološki prihvatljivim granicama (uz što manju štetnost ispuha). 2. Razvoj i primjena senzora i softverskih programa na motorima SUI. 3. Mogućnosti za izradu novih visokovrijednih proizvoda i novih poduzetničkih djelatnosti. 4. Ušteda goriva kod motora SUI, tj. povećanje ekonomičnosti rada motora. 5. Doprinos ekologiji i očuvanju okoliša. Način provjere rezultata: 1. Teorijski - oformljenjem modela procesa izgaranja. 2. Kroz pokuse - mjerenjima na motoru SUI u laboratorijskim uvjetima. Važnost istraživanja 1. Znanstvena - ovladavanje vrijednostima parametara kontroliranog i upravljanog procesa izgaranja, specifičnog rada unutar motora i optimiranim vrijednostima rada motora u svim režimima, opterećenjima i brojevima okretaja motora, a sve to uz rad motora u ekološki prihvatljivim granicama (uz što manju štetnost ispuha). 2. Primjenska - razvoj i primjena senzora i softverskih programa na motorima SUI (npr. brodski motori), ušteda goriva kod motora, izrada novih visokovrijednih proizvoda, povećanje profita, očuvanje okoliša, nove poduzetničke djelatnosti i nova radna mjesta. 

Natrag