zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-1-18
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Numeričko modeliranje konvekcijsko difuzijskih procesa s promjenom faza 
Voditelj: Marija Živić
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Fenomeni promjene kruta/kapljevita faza sastavni su dio mnogih tehnoloških procesa, kao što su npr. proizvodnja metalnih legura, kontinuirano lijevanje, zavarivanje, ključni su mehanizmi u tehnikama hlađenja i klimatizacije, a u novije vrijeme se povećava mogućnost njihove primjene u sustavima za pohranu latentne topline, naročito za učinkovitu pohranu sunčeve energije. Procesi taljenja i skrućivanja pripadaju grupi problema sa slobodnom pomičnom granicom. Osnovno obilježje ovih problema je postojanje vremenski i prostorno zavisne fazne granice čiji se položaj ne može unaprijed odrediti, već je sastavni dio rješenja, što ove probleme čini nelinearnima. Danas se ti problemi uglavnom rješavaju numeričkim metodama. Numeričko rješavanje obuhvaća modeliranje strujanja fluida, prijenosa topline i mase, te modeliranje latentne topline. Cilj projekta je razviti efikasan numerički model za simuliranje procesa s promjenom faza u binarnim fluidima uz prisutnost prirodne konvekcije. Predložena istraživanja se nastavljaju na istraživanja provedena u prethodnom projektu "Metode računalne mehanike fluida" i u doktorskoj disertaciji "Utjecaj prirodne konvekcije u procesima s promjenom faza" u kojoj je razvijen model za simulaciju procesa s promjenom faza čistih tvari. Svrha predloženog istraživanja je u povećanju stupnja spoznaja o detaljima procesa s promjene faza u binarnim mješavinama s mogućnošću primjene u rješavanju stvarnih tehničkih problema. Stečena iskustva će omogućiti stvaranje pretpostavki za uključivanje istraživača u srodne europske projekte te unapređenje nastave iz predmeta termodinamika i računalna mehanika fluida na studiju strojarstva. 

Natrag