zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D 
Voditelj: Branko Grizelj
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Napretku CAD/CAM tehnike kao baze za budućnost CIM-koncepta se posvećuje velika pažnja u industriji oblikovanja. Posebno se postavlja cilj: 1. potpora računala za oblik dijela dobiven savijanjem i dubokim vučenjem 2. potpora računala kod obradbe alata za savijanje i duboko vučenje 3. potpora računala kod mjerenja dijelova dobivenih savijanjem i dubokim vučenjem 4. potpora računala za međuoblik savijanja (savijanje u više stupnjeva) i dubokog vučenja. Tok konstrukcije, priprema rada i izradba dala bi se na odabranom određenom primjeru, gdje bi predstavljeni proces bio identičan ili sličan i mogao bi se upotrijebiti za druge geometrije. Rezultati, to jest gore naznačeni projekt razvoja, bi se primijenio kod izradbe različitih primjera savijanja. U osnovi potpomognut bio bi dio za konstruiranje dijela s različitim tablicama i normama. Važno je napomenuti da svaki pogon ima samo za sebe svoje tablice koja je za tvrtku "Know-how" i ne daju te iskustvene podatke iz tablice van poduzeća drugome na raspolaganje. CAD/CAM tehnike za modernu izradbu alata kod savijanja i duboko vučenje visokočvrstih čelika čija je vlačna čvrstoća 1000 MPa odvijale bi se u slijedećim fazama: 1. konstrukcija geometrije 2. početni oblik 3. podjela faze savijanja i dubokog vučenja po operacijama da ne dođe do kolizije 4. elastični povrat 5. proračun potrebnih podataka za upotrijebljeni stroj (sila, hod) 6. izrada CNC programa koji bi se oslanjao na CAD modelu i tehnologiju za obradu na strojevima za odvajanje čestica 7. CNC izradba alata bi se kontrolirala na višekordinatnom CNC mjernom uređaju. Razvoj procesa i alata analizirao bi se paralelno s teorijskog i eksperimentalnog stajališta. U prvom bi se slučaju koristio proces simulacije na temelju metode konačnih elemenata te ekspertnih sustava i proračunskih modela za postizanje optimalnog alata. Ovako definirani podaci trebaju omogućiti integraciju gotovih paketa programa CAD i CAM te rad na različitoj računskoj opremi. Koncept imenom 4D proces bio bi primijenjen. Ovo dopušta izradbu koncepta metode uključujući 3D djelujuće površine za sve operacije savijanja i dubokog vučenja. Analiza koncepta izradbe bila bi povezana neposredno sa simulacijom i ponašanje lima u hladnom stanju bilo bi predstavljeno za vrijeme oblikovanja. Tu igra vrijeme kao četvrta dimenzija, odakle se i naziva 4D proces. On bi se vidio na monitoru, korak po korak, što se sve dešava, i davao bi odgovarajuće proračune. 

Natrag