zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Optimiranje uvođenja novih tehnologija u regionalni energetski sustav 
Voditelj: Željko Bogdan
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Republika Hrvatska uvozi znatne količine fosilnih goriva i električne energije, potrošnja energije raste, a raspoloživi se viškovi u okruženju smanjuju, pa je iskorištavanje svih raspoloživih izvora energije uvjet daljnjeg razvoja. Međutim, izgradnja i korištenje distribuiranih izvora energije ne smiju potisnuti značaj koji za održavanje integriteta elektorenergetskog sustava imaju konvencionalni izvori. Uz brojne prednosti, distribuiranu proizvodnju prati nedostatak mogućnosti slijeđenja dnevnog dijagrama potrošnje električne energije. Proizvodnja vjetroelektrana i fotonaponskih sustava određena je meteorološkim uvjetima, dok je proizvodnja električne energije u kogeneracijama uvjetovana toplinskim potrebama lokacije. Zbog toga povećani udjel distribuiranih izvora zahtijeva povećanu pričuvnu snagu elektroenergetskog sustava te mora biti praćen odgovarajućim razvojem konvencionalnih izvora. Hipoteza programa jeste da se racionalnim uklapanjem obnovljivih i distribuiranih izvora energije u okvir konvencionalnog sustava može osigurati pouzdanu opskrbu potrošača električnom i toplinskom energijom, ali s manjim utroškom fosilnih goriva i manjom emisijom stakleničkih plinova po jedinici proizvedene energije. U svrhu potvrde hipoteze, razvit će se matematički modeli za simulaciju, optimiranje i ekonomsku valorizaciju pogona složenih elektroenergetskih i toplinarskih proizvodnih sustava sastavljenih od novih i konvencionalnih energetskih tehnologija. Analizom postojećeg tržišta električne i toplinske energije te korištenjem razvijenih optimizacijskih modela ispitat će se efikasnost funkcioniranja postojećeg proizvodnog elektroenergetskog i toplinarskog sustava. Provest će se tehno-ekonomske analize uklapanja novih energetskih izvora, temeljenih na vjetru, biomasi i otpadnim materijalima u postojeći regionalni proizvodni energetski sustav. Istražit će se utjecaj javnih toplana te malih i mikro kogeneracija na tehničke i ekonomske aspekte funkcioniranja sustava. Rezultati rada na predloženom projektu pružit će saznanja i podloge za donošenje racionalnih političkih i gospodarskih odluka kojima će se mogućnosti naprednih tehnologija energetskih pretvorbi iskoristiti na optimalan način. Rezultate će se testirati usporedbom s pogonskim zapisima proizvodnog sustava, publiciranim tuđim iskustvima i odgovarajućim eksperimentalnim mjerenjima (npr. štetnih sastojaka: CO, čestice, NOx, SOx, CmHn). 

Natrag