zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Povećanje učinkovitosti i kvalitete odljevaka-hrvatske perspektive 
Voditelj: Ivan Budić
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: U zemljama tranzicije među koje spada i R. Hrvatska, od 1990. god. ljevaonička proizvodnja se do danas ukupno smanjila i do 50 % (što ovisi od vrste lijeva). Naime, zbog raspada tržišta došlo je do znatnog pada proizvodnje odljevaka za domaću strojogradnju, a neki dijelovi proizvodnje su praktički prestali postojati. Proizvodnja odljevaka namijenjena zapadnom tržištu ostala je ista ili je u blagom porastu. Ukoliko želimo postati značajniji proizvođači odljevaka za zapadne i prekomorske industrijski razvijene zemlje potrebno je riješiti veliki broj različitih organizacijskih i tehnoloških zadataka, od kojih je problem kvalitete odljevaka najvažniji. Sadašnja situacija u ogromnoj većini hrvatskih ljevaonica daleko je od dobroga (iako su izvozne šanse velike), što im omogućava isključivo preživljavanje. Nema mogućnosti značajnijeg razvoja i napretka. Naime, na zapadnom tržištu gdje je prisutno jedinstvo tehnoloških i komercijalnih funkcija, pretpostavlja se sustav fraktalne proizvodnje (razvoj proizvoda u jednoj zemlji, montaža u drugoj, a proizvodi većinom nalaze tržište u trećim zemljama). Da bi ljevaonice dostigle taj nivo, od njih se zahtijeva kvalitetno poznavanje globalne funkcije, ali i vrhunsko tehnološko znanje o odljevku koji se proizvodi. Navedene zahtjeve nije moguće uvesti u proizvodnju bez izuzetnog angažmana vlastitog znanstvenog i stručnog ljudskog potencijala, što je mišljenje i relevantnih svjetskih strukovnjaka i novčarskih institucija za koje je ostvareni profit mjera uspjeha i kriterij za financiranje projekata. Da bi se ovo postiglo, treba težiti ka postizanju optimuma proizvodnih parametara. Dakle, odljevak ne mora biti kvalitetno najbolji i cijenom najjeftiniji, već mora biti konkurentan, odnosno bolji od drugih na globalnom tržištu. Dakle, povećanje učinkovitosti ljevaonica moglo bi se postići istraživanjem utjecajnih parametara na kvalitetu odljevaka i razvojem matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji. Ona bi između ostalog obuhvaćala brzu izradu modela, utjecajne parametre na kvalitetu uključujući i zaštitu odljevaka. Pomoću ove matrice bit će moguća usporedba konkurentnosti pojedinih proizvoda i proizvodnji (npr. u jednokratnim ili višekratnim kalupima). Kao polazni kriterij odabrana je prvenstveno kvaliteta, jer je ona ipak najznačajnija u tržišnom natjecanju. 

Natrag