zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-5-15
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Optimiranje korištenja vjetropotencijala u vjetroelektrani 
Voditelj: Branimir Matijašević
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Korištenje vjetra i vode kao obnovljivih izvora alternativne energije već je duže vremena prisutno u razvijenijim zemljama zapada. U zemljama kao što je Hrvatska taj zahtjev se pojavljuje s jedne strane zbog potrebe povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije a s druge strane zbog porasta svijesti o nužnosti zaštite okoliša. Oba razloga dovde do povećanja aktivnosti oko instalacije novih vjetroelektrana. Ništa manja nije potreba za razvojem metoda optimalnog korištenja raspoloživih vjetropotencijala, što podrazumijeva povećanje energetske učinkovitost samih vjetroturbina ali i vjetroelektrana kao polja većeg broja vjetroturbina. Već se duže vrijeme u svijetu provode i teoretska i eksperimentalna istraživanja o međusobnom utjecaju vjetroturbina unutar vjetroelektrane. Ta su istraživanja naročito intenzivirana u posljednjih pet godina kada su metode numeričke mehanike fluida počele postajati efikasni alat za cjelovitu aero-termodinamsku analizu međusobnog utjecaja vjetroturbina unutar vjetroelektrane. Ove metode postaju, nakon validacije rezultata s poznatim eksperimentalnim mjerenjima, efikasna zamjena za eksperimentalna ispitivanja na fizikalnom modelu. Na taj način se otvara mogućnost brže numeričke analize aero-termodinamskih pojava unutar konkretne vjetroelektrane, obzirom na tip, broj i međusobni raspored vjetroturbina. Variranjem ovih parametara za konkretnu vjetroelektranu moguće je naći rješenje koje maksimalno efikasno turbinama zahvaćenu energiju vjetra pretvara u mehanički rad, odnosnu u konačni oblik električne energije. 

Natrag