zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija 
Voditelj: Ivan Samardžić
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Izradom lakih strojarskih konstrukcija i proizvoda pruža se mogućnost značajnih ušteda kako u izradi, tako i tijekom eksploatacije konstrukcija, odnosno proizvoda. U izradi konstrukcija i proizvoda važno je primijeniti odgovarajuće tehnologije spajanja materijala (dovoljno kvalitetne i pouzdane, po cijeni i sa stajališta zaštite okoliša, te štednje energije prihvatljive tehnologije spajanja…). Primjenom suvremenih tehnologija spajanja može se značajno skratiti trajanje proizvodnog procesa, a uz jednaku ili čak bolju kvalitetu i pouzdanost strojarskih konstrukcija i proizvoda. Manja masa konstrukcije, odnosno proizvoda vodi ka manjem utrošku materijala i energije u izradi, ali i značajnijim uštedama energije u eksploataciji. To se može jasnije uočiti kod pokretnih i prijenosnih strojarskih proizvoda (tračnička vozila, građevinski strojevi, cestovna vozila, lučke dizalice, posude pod tlakom, …), ali i pri zbrinjavanju proizvoda na kraju vijeka eksploatacije. Implementacija suvremenih tehnologija spajanja materijala u proizvodnim uvjetima u našem okruženju nije na zadovoljavajućoj razini. U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja u laboratorijskim, pogonskim i terenskim uvjetima, pri čemu bi se istraživali ekonomski i tehnološki aspekti primjene suvremenih tehnologija nerastavljivog spajanja (suvremene tehnike zavarivanja metalnih materijala, spajanja metala i polimernih materijala koji se koriste u izradi lakih konstrukcija različitim tehnikama lijepljenja, te spajanje materijala tehnikom hladne deformacije). Sa stajališta smanjenja mase konstrukcije i proizvoda, danas su u našoj proizvodnji posebno zanimljivi novorazvijeni tipovi sitnozrnatih mikrolegiranih i niskolegiranih čelika povišene i visoke čvrstoće, te legure aluminija, magnezija i titana. U našoj se sredini čelici povišene i visoke čvrstoće sve više koriste u gradnji različitih strojarskih konstrukcija i proizvoda (komponenata velikih lučnih dizalica, vagonskih cisterni, kuglastih spremnika, komponenata tračničkih i građevinskih vozila i dr.). Legure aluminija također postaju nezaobilazne u gradnji lakih konstrukcija (gradnja oplate pri rekonstrukciji i revitalizaciji teretnih vagona za potrebe Hrvatskih željeznica, gradnja čamaca, spremnici, …). Legure titana također se sve više koriste kako u medicini (godišnja ugradnja oko 1500 t implantata u ljudske organizme pokazali su se postojani u predviđeni uvjetima i vijeku eksploatacije). 

Natrag