zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-3-9
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Racionalno skladištenje energije za održivi razvoj energetike 
Voditelj: Neven Duić
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Sve veća zavisnost o uvozu energenata i postojeća geopolitička situacija smanjuju sigurnost dobave energije. Energetska strategija usredotočena je na mjere koje će omogućiti razvoj energetskih sustava s povećanim udjelom obnovljivih i distribuiranih izvora energije, te doprinijeti energetskoj učinkovitosti. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da je za povećanje efikasnosti i ekonomičnosti takvih energetskih sustava neophodno skladištiti energiju, bilo na primarnom ili sekundarnom nivou, i omogućiti premještanje raspoloživih viškova energije u razdoblja u kojima postoji manjak. Međutim, skladišta energije povisuju cijenu već ionako skupih distribuiranih i obnovljivih energetskih sustava, smanjujući, u tržišnim uvjetima, njihovu ekonomsku prihvatljivost. Istraživanja pokazuju da integracija tokova energije i resursa doprinosi smanjenju investicijskih i pogonskih troškova takvih sustava, što uz racionalno vođenje te primjenu mehanizama financijske podrške koji uzimaju u obzir eksterne troškove kompetitivnih konvencionalnih tehnologija, omogućuje ekonomsku isplatljivost. Razvoj metodologije za optimiranje izvedbe i pogona takvih sustava temeljit će se na dosadašnjim spoznajama i istraživanjima domaćih i vanjskih suradnika na projektu, što će omogućiti primjenu na široki spektar energetskih i resursnih sustava, od zgrade do grada, od industrijskog pogona do hotela, od otoka do ruralne zajednice. Ispitat će se ekonomski potencijal smanjenja stakleničkih plinova u svakom od primjera, kao i socijalni aspekti skladištenja energije, uključujući zapošljavanje, te prepreke uvođenju skladištenja energije. Ispitat će se potencijal za korištenje vodika kao sekundarnog energenta, optimalni načini proizvodnje i distribucije vodika, te će se ukazati na očekivane barijere. Smatra se da je moguće definirati takav sustav skladištenja energije, uz integraciju energetskih tokova, transformacije i potrošnje energije na mjestu potrošača, koji će biti ekonomski, ekološki i socijalno prihvatljiv, a ujedno će doprinijeti i povećanju energetske učinkovitosti. 

Natrag