zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje 
Voditelj: Milan Kljajin
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Kod primjene proizvodnih sustava treba razlikovati dva sustava, od kojih je jedan riješava razvoj i konstruiranje, a drugi samu proizvodnju proizvoda. Ubrzavanje pojedinih aktivnosti u samom proizvodnom sustavu je najbitnija poveznica u današnjim gospodarskim sustavima, kako na nacionalnoj tako i na korporacijskoj razini. Ako se u samoj izradbi postiže ubrzavanje pojedinih operacija, tada se mora ubrzavati i sam sustav razvoja i konstruiranja. Sustav razvoja i konstruiranja proizvoda mora uz zahtjev cjelokupnog smanjivanja vremena zadovoljiti kvalitetnu razradu svih elemenata samog proizvoda. To znači, da je jedan od uvjeta za kvalitetnu razradu i paralelno procesiranje pojedinih elemenata uključivanje sustava simultanog inženjeringa upravo na području razvojnih sustava. Ciljevi projekta su istražiti sve značajke konstrukcije proizvoda za cjelovitu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje te njihovu interakciju. Hipoteza je da se optimiranjem značajki konstrukcije ona može prilagoditi zahtjevima brze izradbe, obradbe ili sklapanja. U tu svrhu analizirat će se konceptno i detaljno konstruiranje za proizvodnju, pitajući se da li su odgovrajući: odnos između konstruiranja i proizvodnje, struktura konstrukcije, oblik konstrukcije komponenti, izbor materijala i poluproizvoda, upotreba standardnih i gotovih komponenti, dokumentacija te PDM (Product Data Management) sustav koji će omogućiti sofversko procesiranje. Očekivani rezultati su definiranje smjernica razvoja konstrukcije proizvoda od klasičnih i suvremenih polimernih i kompozitnih materijala te njihovih značajki s obzirom na zahtjeve brze proizvodnje. Također se očekuje sistematizacija rješenja nekoliko skupina problema (navedenih u ciljevima projekta) s direktnim utjecajem na racionalizaciju postupka brze proizvodnje. Rezultati će se provjeriti subjektivnim, objektivnim i kombiniranim metodama, odnosno aplikativnim primjerima u tehnici i medicini. Dobivene smjernice će se primijeniti na analizu i vrednovanje značajki konstrukcije realnih proizvoda s obzirom na zahtjeve brze izrade. Važnost predloženog istraživanja je u tome što će omogućiti stvaranje riznice podataka neophodnih ne samo za optimalni razvoj proizvoda kao i za odgovarajući PDM sustav u procesu proizvodnje, već i za približavanje i konkurentnost hrvatskog razvoja proizvoda europskom i svjetkom trendu, odnosno njihovoj razini. 

Natrag