zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj duplex postupka na strukturu čelika i inženjerstvo površina 
Voditelj: Dragomir Krumes
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Strukturne promjene u legurama izazivaju promjenu specifičnog volumena novonastale rešetke. Kod čelika je najintenzivnija promjena volumena rešetke pri faznoj transformaciji, tj. nužno je da kaljeni produkt promjeni svoj volumen u odnosu na još negrijani dio proizvoda, posebno kod termodifuzijskih toplinskih obradbi. Termodifuzijskim postupkom u površinskim slojevima čelika ili lijevova stvara se tanki sloj karbida B, V, Ti, N ili Nb koji stvaraju veoma tvrde i stabilne spojeve. Ovi površinski tvrdi karbidni slojevi imaju veliku otpornost prema tribološkom trošenju, koji na kraju daje produženi vijek trajanja proizvoda i alata. U ovom projektu predviđaju se slijedeća istraživanja: - Utjecaj termodifuzijskih postupaka kod dijelova proizvoda, konstrukcija i alata na njihove volumske promjene; - Utvrđivanje faznih transformacija (A1 i A3) kao i martenzitno transformabilnih promjena dimenzija (temperatura Ms); - Jedan od ciljeva rada je utvrđivanje visine temperature Ms na čelicima povišene čvrstoće obrađene termodifuzijskim postupkom (nastavak dugogodišnjeg istraživanja termodifuzijskih postupka na čelicima); - posebno tvrde duplex slojeve na površinskim slojevima čelika kao: Fe2B, VC, VB, VN, TiC, TiN, CrN, VN, BN i dr. Utjecaj Duplex postupka na tribološka svojstva (adhezija, abrazija, erozija, tribokorozija) konstrukcijskih i čelika povišene čvrstoće. 

Natrag