zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Metode računalne dinamike fluida 
Voditelj: Zdravko Virag
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Računalna dinamika fluida (CFD) obuhvaća računalne simulacije strujanja fluida i popratnih transportnih procesa u kako u prirodi tako i u inženjerskim analizama i projektiranju. Danas je to prepoznatljiva disciplina a postoji određeni broj komercijalnih programa koji pokrivaju različita područja primjene. S druge strane na istraživačima sa sveučilišta je odgovornost za preuzimanje vodstva i razvoja i pokazivanju novih mogućnosti CFD metoda, kao i prijenosa znanja na inženjere u praksi. Alternativa primjeni komercijalnih računalnih paketa je korištenje besplatnog OpenFOAM programa, koji je moćan alat u rješavanju interdisciplinarnih problema mehanike kontinuuma, što je slučaj u ovom projektu. Svrha projekta je doprinijeti razvoju programa OpenFOAM i ponuditi ga kako akademskoj zajednici za potrebe istraživanja i unapređenja nastavnih metoda, tako i domaćoj industriji za rješavanje složenih problema. Cilj istraživanja je istražiti novi algoritam za povezivanje polja brzine i tlaka, što je predmetom jedne doktorske disertacije. U drugom dijelu projekta, zanimaju nas problemi gdje je strujanje fluida spregnuto sa strukturom. U području međudjelovanja fluida i strukture pojavljuju se mnoge različita područja primjene, poput zrakoplovnog inženjerstva i bioinženjerstva. Kako se razvojem modernih transportnih zrakoplova neprekidno se povećava brzina leta i fleksibilnost strukture (smanjivanjem težine uz povećanje dimenzija), tako treperenje krila postaje ograničavajući faktor. U projektiranju i fazama optimizacije razvoja zrakoplova gdje se treba pokriti sve različite slučajeve geometrije krila, radnog opterećenja, težine, brzine i visine leta, glavnina vremena otpada na računanje nestacionarnih aerodinamičkih opterećenja pomoću RANS rješavača, pa traži se brza, dovoljno točna i robusna metoda za određivanje granice treperenja krila. Drugi cilj ovog projekta je razviti takvu metodu koja bi se temeljila na teoriji malih poremećaja u transzvučnom strujanju fluida u kombinaciji s graničnim slojem, što je predmetom druge doktorske disertacije. U okviru područja međudjelovanja fluida i stijenke također nas zanima simulacija cirkulacije krvi u krvožilnom sustavu. Krajnji je cilj razviti matematički model tog sustava koji se temelji na jednodimenzijskom strujanju fluida u visko-elastičnim cijevima, te odgovarajući računalni program za procjenu bitnih fizioloških parametara iz hemodinamskih podataka. 

Natrag