zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi 
Voditelj: Miroslav Gojo
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Digitalizacija i integracija faza grafičke pripremne proizvodnje postaje snažna globalna industrija. Novi uređaji koji omogućavaju izravan ispis na tiskovne forme, kao i nove vrste tiskovnih formi, skraćuju radni tijek, te omogućavaju dobivanje reprodukcija značajno više kakvoće. Činjenica da je zapis na površini tiskovne forme nositelj cjelokupne informacije o grafičkom proizvodu, zahtijeva detaljan i analitički pristup određivanju razine njezine kakvoće. Novi mjerni instrumenti i mjerne metode koje bi se koristile kod kontrole zapisa na tiskovnim formama proširile bi mogućnost primjene i integracije digitalnih tehnologija u tiskarske sustave. Provela bi se procjena stabilnosti tiskovnih formi pomoću primijenjenih znanstvenih metoda mjerenja, s naglaskom na digitalne tiskovne forme. Detaljna analiza tih površina, kvantifikacija metoda mjerenja površinskih mikrostruktura tiskovnih formi i njihovo pojašnjenje predstavlja novi pristup predviđanju stabilnosti tiskovnih formi u reprodukcijskom procesu. Istražile bi se mogućnosti primjene novih znanstvenih tehnika mjerenja površina na različitim vrstama tiskovnih formi, naročito onih nastalih digitalnim postupkom izrade. 

Natrag