zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Studij tehnoloških čimbenika grafičkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete 
Voditelj: Stanislav Bolanča
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Predviđanja od prije nekoliko godina da će digitalni tisak pokriti do danas 10% cjelokupne grafičke proizvodnje u najrazvijenijem dijelu svijeta su se obistinila. Skladno tome, digitalni tisak u Hrvatskoj, također se približava toj brojci. Osim, danas već tradicionalnih digitalnih tehnika, kontinuirano se pojavljuju nove, a današnje se usavršavaju, dok poneke i nestaju. Za danas već vrlo značajnu digitalnu grafičku proizvodnju prate problemi kvalitete, dijelom uzrokovani nepoznavanjem mehanizama promjena u procesima tiska zavisnih od karakteristika tiskovnih podloga, bojila i traženog gotovog produkta, te nepovoljnim poznavanjem električnih procesa koji bi osigurali zahtjevanu pravilnost i kvalitetu završnog produkta, grafičkog proizvoda. Ciljevi i hipoteze Jedan od glavnih ciljeva grafičke reprodukcije je umnožavanje originala u određenom broju kopija. Pritom tome se, gotovo uvijek, teži postizanju objektivne reprodukcije. U posebnim slučajevima ne želi se postići objektivna reprodukcija, već se teži nekim posebnim devijacijama i efektima. Cilj ovog projekta je povezati original i tisak tako da se omogući objektivna i vizualno kvalitetna reprodukcija. Pretpostavlja se da za određene digitalne tehnike tiska i određene predloške originala, postoje optimalne tiskovne podloge i bojila, te optimalan proces pripreme i tiska. Uvođenjem određenih kontroliranih promjena u sastav mase, a posebno gornjeg sloja tiskovnih podloga, te procesa pripreme i tiska, žele se ustanoviti smjernice razvoja navedenih učesnika u procesu, koje bi ukazivale na put razvoja koji bi osigurao bolju kvalitetu reprodukcije. Pritom bi tehnološki proces trebalo, što je moguće više, definirati tako da se smanje postojeće poteškoće. Očekivani rezultati Rezultati istraživanja ovog projekta trebali bi ukazati na potrebne pojedinačne i zajedničke karakteristike tiskovnih podloga predviđenih za korištenje u određenim digitalnim tehnikama tiska. Prilagođavanjem tehnoloških procesa pripreme i tiska teži se optimalnoj reprodukciji koja se vrednuje objektivnim mjernim instrumentima i vizualnom procjenom prosječnog promatrača. Proučavanjem nekih parametara digitalnih tehnika tiska, te intervencijom u samim tehnološkim procesima, očekuje se definiranje teoretskih postavki za usmjeravanje razvoja. Pritom će se proučavati i ekološki aspekti. Da bi projekt bio potpuniji, paralelno će se inervenirati sa sličnim ciljem u tiskovnim podlogama i procesima grafičke pripreme. 

Natrag