zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Unapređivanje radnih tokova u procesima grafičke reprodukcije 
Voditelj: Klaudio Pap
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt se bavi redizajnom radnih tokova i uhodanim načinima izvršavanja operacija u procesu grafičke reprodukcije. Mora se povećati preciznost u opisivanju svih operacija u svim fazama od izdavača, tiskare, vanjskog suradnika u jednoj ili više faza proizvodnje i također od samog naručioca grafičkog proizvoda. Projekt unapređuje produktivnost kroz modifikaciju radnih tokova. Definira kako nove tehnologije i tržišta utječu na taj proces i na koji način uvesti nove tehnologije u današnje okruženje i s njima unaprijediti postojeće operacije i radne tokove. Zbog potreba skraćivanja vremena izvršavanja posla i izvršavanja sve složenijih poslova u procesima grafičke reprodukcije nužno je unapređivanje postojećih radnih tokova. Nužno je uvođenje integracija i automatizacija u složene sustave grafičke reprodukcije i to na svim razinama od izdavača prema tiskarama od grafičke pripreme do tiskarskih procesa i grafičke dorade. Postavljanje valjanih standarda u obliku različitih normativa je preduvjet za bilo kakav pokušaj automatizacije proizvodnje. Rječnik opisivanja normativa u tiskarskoj proizvodnji je velik i često šarolik. Nužno je obaviti tranziciju iz analognih u digitalne radne naloge, ali u toj tranziciji dolazi do dramatičnog povećanja zahtjeva za novim vještinama, oganizacijom i povezivanjem na svim razinama. Projekt pokreće taj proces na temeljima znanstvenog istraživanja. Kada se u postojećim radnim tokovima prelazi iz jednog čvora u drugi od različitih proizvođača opreme poduzeće je prepušteno svojem načinu povezivanja i analizi. Odluke su teške, skupe i pune straha od promašenih investicija. 

Natrag