zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije 
Voditelj: Nikola Mrvac
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Činjenica da različiti mediji koji se koriste prilikom grafičke reprodukcije su ograničeni različitim gamutima dovodi nas do zaključka da ukoliko se radi višebojnom originalu u odgovarajućim slučajevima nije moguće ostvariti u potpunosti točnu reprodukciju svih grafičkih informacija. Opći ciljevi ovog projekta su omogućiti stjecanje znanja iz znanstvenog polja grafičke tehnologije vezanog uz procese grafičke reprodukcije koji su uvjetovani međusobnom isprepletenošću tehničko tehnoloških parametara (različitih tehnika tiska, parametara vezanih uz grafičku pripremu i obradu grafičkih informacija) s jedne strane te grafičkog dizajna, poslovnih procesa, održivog razvoja, ekologije i parametara vezanih uz intenzitet doživljaja grafičkih proizvoda s druge strane. U skladu s navedenim istražiti će se i razjasniti niz interakcija koje se događaju kod različitih vrsta grafičkih reprodukcija (spektralna, kolorimetrijska, egzaktna, ekvivalentna, korespondirajuća i preferirana) povezanih s metodama prevođenja i mapiranja gamuta, psihofizikalnim vizualnim efektima, tiskarskim tehnikama, grafičkim dizajnom, percepcijom doživljaja kvalitete grafičkog proizvoda itd. Rezultati istraživanja načelno bi se mogli podijeliti u četiri diijela: dio koji je usmjeren na tehničko tehnološke parametre vezane uz procese grafičke reprodukcije, dio koji je usmjeren prema dizajnu grafičkih proizvoda, dio koji je vezan uz intezitet doživljaja kvalitete grafičkog proizvoda te dio koji je vezan uz poslovne procese, održivi razvoj i ekološku prihvatljivost procesa i materijala. Kod procjene kvalitete grafičkog proizvoda kako bi se omogućila znanstvena evaluacija konačnih rezultata koristiti će se više paralelnih instrumentalnih metoda (npr. spektrometrijska i slikovna analiza) te vizualne tehnike ocjenjivanja u ''cross-media'' reprodukcijskom sustavu. Rezultati istraživanja omogućiti će determinaciju psihofiziklanih efekata te drugih situacija kod kojih rezultati instrumentalnih analiza nisu u korelaciji s intenzitetom doživljaja kvalitete grafičkog proizvoda te u skladu s time i nadopune tehničko tehnoloških uvjeta primjene standardiziranih metoda prevođenja i mapiranja gamuta. Osim toga rezultati ovih znanstvenih istraživanja će se moći koristiti i prilikom odabira i načina primjene različitih materijala kako bi se poslovni i reprodukcijski procesi u industriji grafičkih komunikacija čim više strateški usmjerili prema uporabi ekoloških prihvatljivih materijala i održivom razvoju. 

Natrag