zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša 
Voditelj: Zdenka Bolanča
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Dosadašnja istraživanja u okviru projekata kojih je ovaj prijedlog nastavak su ukazala na utjecaj kako konvencionalnih, tako i digitalnih tehnika tiska u određenim segmentima na kvalitetu okoliša. Prepoznatljivi nepovoljni utjecaji na okoliš su u domeni sirovina, grafičkih materijala, pripreme tiskovne forme kod konvencionalnog tiska i u procesu tiska. Osim toga do izražaja dolazi problematika vezana uz zbrinjavanje iskorištenog proizvoda. Glavni cilj istraživanja je prilog znanjima iz šireg spektra uvjeta i definiranja značajki prijenosa informacija u službi ukupnog vizualnog doživljaja i kvalitete otiska uključujući životni ciklus grafičkog proizvoda i ekološke aspekte. Pri tome se uvažavaju: ekološki aspekt resursa, grafičkih materijala, procesa tiska (konvencionalni ofsetni tisak, neke tehnike digitalnog tiska na osnovi elektrofotografije, i Ink Jet), karakteristike otisaka, te na kraju zbrinjavanja iskorištenog proizvoda. Daljnje varijable koje se uključuju u sustav proizlaze iz izlaganja otisaka kontroliranim uvjetima okoliša, s ciljem pojašnjenja mehanizma interakcije čimbenika degradacije i stanja površina. Očekivani rezultati proizlaze iz kompleksnog i multidisciplinarnog pristupa problematici. Dio rezultata potječe od primjene umjetnih neuronskih mreža u ofsetnom tisku pri korištenju modelnih boja na osnovi strukturiranih smola, veće ekološke podobnosti. Osim toga dio rezultata vezan je uz degradacijske procese otisaka i tiskovne podloge izložene utjecaju okoliša. Slijedeća skupina rezultata vezana je uz istraživanja zakonitosti procesa deinking flotacije. Za provjeru rezultata istraživanja koristile bi se slijedeće metode: slikovna analiza, ESEM mikroskopija, FT-IR i RAMAN spektroskopija. Važnost predloženih istraživanja je u njihovoj kompleksnosti, multidisciplinarnosti i uklapanju u principe održivog razvoja. Njihov značaj u znanstvenom pogledu je prilog tumačenju procesa koji nastaju sušenjem otisaka s modelnim bojama veće ekološke pogodnosti i dalje izlaganjem otisaka različitim uvjetima okoliša, kao i prilog tumačenju mehanizma deinking flotacije. Slični sustavi se ispituju i s otiscima digitalnog tiska. 

Natrag