zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Digitalizacija muzejske slikarske baštine 
Voditelj: Darko Agić
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Muzejske slikarske kolekcije bitan su dio naše kulturne baštine. Kao važan vizualni izvor, one moraju biti lako dostupne akademskoj i široj zajednici. No zahtjev za otvorenošću i pristupačnošću tih kolekcija, kosi se sa potrebom ograničenog korištenja originalnih slika radi njihove zaštite i očuvanja. Taj problem rješava se stvaranjem arhiva, koje su donedavno bile isključivo analogne. Razvojem digitalnih tehnologija stvorili su se temelji za promjenu načina stvaranja kopija originalnih umjetničkih djela. Ovim projektom želi se sustavno pristupiti digitalizaciji muzejskih slikarskih kolekcija. Svrha istraživanja je osmisliti takav model digitalizacije koji bi omogućio izradu kvalitetnih digitalnih kopija originala i to na način koji najmanje šteti originalu. Budući da od svih parametara kvalitete digitalno snimljene slike, najviše polemika izaziva vjerna reprodukcija boja, upravo će to biti glavni predmet istraživanja. Na točnost reprodukcije boja digitalnog fotografskog sustava može se znatno utjecati izborom odgovarajuće testne karte za karakterizaciju. Područje testnih karata boja nedovoljno je istraženo i trenutno ne postoje prihvaćeni standardi i procedure za kvalitetnu reprodukciju boja umjetničkih slika. U ovom istraživanju će se definirati i izraditi testna karta boja za preciznu karakterizaciju digitalnih fotografskih sustava za snimanje umjetničkih slika, kao i za djelotvornu procjenu reprodukcija boja na digitalno snimljenim slikama. Također, posebna pažnja bit će usmjerena i na utvrđivanje optimalnih uvjeta osvjetljenja za proces digitalizacije, uzimajući u obzir specifične potrebe osjetljivih i vrijednih originala. Procjena kvalitete digitalno snimljenih slika vršit će se spektrofotometrijskim mjerenjima originalnih slika i njihovih reprodukcija. Provedbom ovog istraživanja stvorili bi se temelji za izradu kvalitetne digitalne slikarske arhive. U prilog aktualnosti ovog istraživanja govori i činjenica da još uvijek ne postoji prihvaćeni standard za karakterizaciju digitalnih fotoaparata. Stoga će rezultati istraživanja doprinijeti i rješavanju nekih specifičnih problema koji se javljaju prilikom karakterizacije digitalnih fotografskih sustava za specijalne namjene, kao što je vrlo zahtjevan proces vjerne reprodukcije boja umjetničkih slika. Osim dopunjavanja standarda u grafičkom inženjerstvu, radi multidisciplinarnog pristupa, ovo istraživanje moglo bi doprinijeti i u informacijskim znanostima (posebno muzeologiji). 

Natrag