zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Standardizacija ekološki prihvatljivih procesa grafičkih komunikacija 
Voditelj: Diana Milčić
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Razvojem grafičkih komunikacija, razvijale su se tehnike grafičke reprodukcije, ali paralelno su se razvijali i grafički strojevi, a također je tijekom vremena došlo i do razvoja materijala. Iz polazišnih osnova proizlazi i glavni cilj istraživanja: definiranje konstruktivnih parametara grafičkog stroja koji utječu na kvalitetu krajnjeg proizvoda i mogućnosti određivanja međusobno utjecajnih parametra, te mogućnosti standardizacije ovisnosti utvrđenih parametara. Opći cilj istraživanja je pronaći eksplicitnu zakonitost pojedinih strojnih elemenata - životnog vijeka grafičkog stroja prvenstveno ofsetnog, gledajući s aspekta tribologije i pouzdanosti na kvalitetu otiska na odabranim tiskovnim podlogama u kontroliranim uvjetima tiska otisnutih konvencionalnim ofsetnim strojem. Kvaliteta tiskarske rotacije može se indirektno određivati kvalitetom otisaka koje je u stanju ostvariti. Dok je tisak na arke u ofsetu dugo godina već standardiziran tisak na ofsetnim rotacijama teži jedinstvenom standardu još uvijek. Zavisno od tipa rotacija postoje različite mogućnosti brzine tiska, širine tiska, višebojnog tiska, te postoji mogućnost tiska meko na tvrdo i tiska meko na meko. Da bi se moglo kvalitetno kontrolirati kvaliteta otisak nakon tiska za određeni stroj moraju se odabrati prilagođeni stripovi za praćenje i upravljanje kvalitetom. Ono što nam je želja u ovom projektu je vidjeti korelacije između različitih načina standardizacije tiska na rotacijama, različitih kvaliteta otisaka na različitim rotacijama uz dane specifične uvjete i zatim taj sistem praćenja kvalitete povezati sa konstrukcijom i kvalitetom same rotacije te vijeka trajanja iste. Očekuje se da će se na temelju utvrđenih podataka istraživanja iznaći modeli kojim će biti moguće povećanje kvalitete grafičkih proizvoda usklađivanjem pojedinih najutjecajnijih parametara čime bi se ostvario optimalan učinak cjelokupnog procesa grafike reprodukcije. Želimo razviti algoritme s razumnim, predvidljivim performansama koji se mogu koristiti za široki spektar problema i realnih modela, a koji će se permanentno provjeravati u realnom okruženju. S obzirom da se teži ka kontinuiranom poboljšanju i unaprjeđenju kvalitete, važnost istraživanja se vidi u težnji za standardizacijom procesa jer se kvaliteta postiže uklanjanjem varijacija unutar procesa. Znači da će se standardizacija procesa provoditi implementacijom utvrđenih rezultata, ali sve rezultati bit će valorizirani i s ekoloških aspekata. 

Natrag