zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Grafika dokumenata i vrijednosnica 
Voditelj: Vilko Žiljak
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Grafika vrijednosnih papira i dokumenata je rubno područje tiskarstva koje je uvijek desetak godina ispred ostale primjene izrade tiskarskog proizvoda. Iz ovog područja izvode se mnoge nove masovne primjene konvencionalnim i digitalnim tehnologijama u reprodukciji i izvedbi grafičkog orginala. Svaki dokument i vrijednosnica treba biti novo rješenje po načinu izvedbe, bojama, zaštiti, doradnim radnjama te dizajnu. Odvojeni su postupci izrade orginala, izrade konačnog proizvoda te projekt mogućih pokušaja krivotvorenja. Ista vrijednosnica podvrgnuta je u nekoliko vrsti tiska, desetak različitih bojila, izvedena na papiru sa novom recepturom i dizajnom, dorađena s elektroničkim obilježjima za optičko i radio frekvencijsko identificiranje, izmjeničnim bojama te bojama iz nevidljivog ultraviolentnog i infracrvenog područja. Slike i crteži izvode se digitalno. Napuštene su graverske tehnike. Uvedena je reprodukcija kroz nove rastere po obliku rasterske čelije, po kutu te s generiranjem stohastičkog rasporeda parametara mikrostrukture u grafici. Projektom će se pokrenuti inovacija u novim rasterskim čelijama. Postavlja se tvrdnja da je digitalnim grafičkim tehnikama moguć velik iskorak u stvaranju orginala u svim koracima izvedbe vrijednsnica i dokumenata s naglaskom da se isti rezultati ne mogu dobiti konvencionalnim procedurama i tehnologijama. Rezultati istraživanja će se primjeniti na novim izdanjima koja se moraju mijenjati svakih nekoliko godina ne samo zbog istrošenosti već da bi takav grafički prozvod bio ispred tehnika koje imitiraju proizvod stvarajući uspješnu krivotvorinu. Projekt predviđa izgradnju web orjentiranu bazu podataka u svrhe povezivanja svih subjekata koji rade sa vrijednosnicama i dokumentima: diplome, novčanice, porezne markice, čekovi, osobni dokumenti, propusnice, karte. Rezultati istraživanja će se provjeravati najviše s refrencama uspješne primjene. Istraživači na ovoj temi su autori mnogih orginalnih rješenja u Hrvatskoj i Evropi koja su u primjena sa miljunskim nakladama. Predviđene su inovacije i patenti za svako poglavlje u Projektu. Rezultati na ovom projektu važni su za razvoj rubnog područja grafičke tehnologije s primjenom u RH na izvedbama dokumenata i vrijednosnica. 

Natrag