zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Adaptivni prijenos videosignala radijskim mrežama u heterogenom okruženju 
Voditelj: Snježana Rimac-Drlje
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Nove generacije mobilnih mreža kao i nove IP radijske mreže s povećanom širinom pojasa omogućile su uvođenje novih video usluga. Radio kanal za ove radijske mreže karakteriziraju teški uvjeti prijenosa koji uključuju gušenje, sjene, višestazno prostiranje te međusobnu interferenciju korisnika što rezultira vremenski i lokacijski promjenjivim kanalom. Poboljšanje kvalitete video signala u ovakvim mrežama može se postići pravilnim izborom modova rada i parametara kodera i dekodera, kao i prijenosnog sustava na način da osiguravaju visoku otpornost na pogrešku. Osim toga, integracija različitih vrsta mreža kao i heterogenost korisnika zahtjeva primjenu skalabilnog video kodiranja s različitim razinama zaštite od pogreške. Ciljevi ovog istraživanja su sljedeći: • Globalna optimizacija kvalitete video signala preko zajedničkog kodiranja izvora i kanala, adaptivne selekcije parametara zaštite od pogreške kao i adaptivne selekcije parametara modulacije u skladu s važnosti podataka i informacijom o stanju kanala. • Razvoj adaptivne tehnike za dinamičku promjenu broja konstelacijskih stanja te alokaciju razina podnosioca za OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Optimizacija odnosa brzine i distorzije, te snage i distorzije za prijenos videa preko bežičnog CDMA (Code Division Multiple Access). Analiza primjenjivosti MC-CDMA (Multicarrier CDMA) za pouzdani prijenos videa. • Analiza i primjena adaptivnih antenskih nizova i konformnih antena za višestazni diverziti i potiskivanje interferencije. • Razvoj skalabilnog video kodera za prijenos videa s otpornošću na pogreške, uz nejednaku zaštitu za slojevito kodirani video. Kao rezultat istraživanja razvit će se optimizacijska procedura za izbor parametara za danog korisnika, u skladu s kapacitetom veze, stanjem prijenosnog kanala i procesorskom snagom korisnikova uređaja u različitim komunikacijskim scenarijima. Ova procedura treba osigurati optimalno rješenje za prijenos videa u radijskim mrežama i omogućiti povećanje kvalitete pojedine usluge. Rezultati istraživanja moći će se primijeniti za osiguranje pouzdanog prijenosa videa preko nenamjenskih mreža kao što je Internet, što bi omogućilo jeftinu video vezu za različite namjene. Zajedno s radio sučeljem to će omogućiti korištenje važnih usluga kao što su telemedicina, daljinsko učenje i video nadzor širokim kategorijama korisnika kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. 

Natrag