zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Napredni sustavi radijskog pristupa zatvorenom prostoru i interakcija s okolišem 
Voditelj: Tomislav Švedek
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Istražuju se napredne arhitekture sustava radijskog pristupa zatvorenom prostoru (unutar zgrada). Procjenjuje se utjecaj okoliša na tehnologije fizičkog (PHY) sloja sa poboljšanom spektralnom gustoćom: OFDM (engl. Orthogonal Frequency Division Multiplexing), UWB (engl. Ultra Wideband) modulacija i STP (engl. Space-Time processing). OFDM modulacijska shema proučava se kao sredstvo poboljšanja otpornosti na više-staznu propagaciju, interferencije između simbola (ISI) i uskopojasnu interferenciju, djelotvoran način poboljšanja korištenja raspoloživog radio-frekvencijskog spektra i mogućnosti postavljanja jedno-frekvencijskih mreža. Istražuje se kodirana OFDM (COFDM) tehnologija otporna na utjecaj urbanog okoliša, koja je kandidat za zemaljsku digitalnu radio-difuziju (DAB i DVB-T), radijske LAN-ove i radio-difuziju u AM-frekvencijskim pojasima ispod 30 MHz (DRM - Digital Radio Mondiale). Modulacijska shema ultra širokog pojasa (UWB) i niske spektralne gustoće snage generira se pomoću ultra kratkih mono-impulsa u osnovnom pojasu. Enormna širina pojasa UWB modulacije modulira se ekstremno visokim brzinama prijenosa podataka pomoću modulacijskih metoda u osnovnom pojasu (PAM, BPSK, PPM). Kao rješenje za povećanje kapaciteta i dosega u ćelijskim i ad hoc mrežnim arhitekturama razmatra se STP tehnologija sa MIMO (engl. multiple-input-multiple-output) antenskim strukturama, koja istodobno koristi prostorni i vremenski diverziti antena i kodova za kontrolu grešaka. Razmatra se i postizanje viših brzina prijenosa podataka te nižih spektralnih gustoća snaga kombiniranjem raznih tehnologija PHY slojeva: CDMA s više-prijenosnih signala (OFDM i jedno-frekvencijski sustav proširenog spektra sa izravnom sekvencom), ili UWB PHY sloj u osnovnom pojasu sa više-korisničkim CDMA. Neke od navedenih tehnologija zahtijevaju novu raspodjelu frekvencijskog spektra, dok druge mogu koristiti već zagušeni spektar obećavajući veći kapacitet. Procjenjuje se prikladnost heterodinskih i homodinskih radio prijemnika sa izravnom pretvorbom u osnovni pojas za primjene u programski rekonfigurabinim radio prijemnicima (Soft-radio). Ključna svojstva Soft-radija: višeslojna arhitektura radio prijemnika, brza vanjska A/D pretvorba, fleksibilna RF sekcija, djelotvorna procedura upravljanja podacima (DSP), procjenjuju se u svijetlu napretka RF mikroelektroničke tehnologije. Prihvaća se metodologija analize i razvoja ključnih radio-frekvencijskih CMOS pod-sklopova. 

Natrag