zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Širokopojasni pristup i internetske usluge u ruralnim područjima 
Voditelj: Drago Žagar
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Široka primjena i visoka pokrivenost potencijalnih korisnika širokopojasnog pristupa Internetu postaje osnova razvoja novih usluga, prije svega elektroničke trgovine, elektroničkog poslovanja, cijeloživotnog obrazovanja (e-learning), širokopojasnog pristupa informacijama državne uprave, ali i međusobne razmjene velikih količina podataka. Kako će pokrivenost širokopojasnim uslugama visoko urbanih područja, vjerojatno u skoroj budućnosti, biti dostatna (kako tehnološki, tako i ekonomski), ostaje otvoreno pitanje na koji način riješiti probleme širokopojasnog pristupa Internetu u ruralnim područjima, tj. područjima sa slabije razvijenom informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom te rjeđe naseljenih područja. Kako je problem širokopojasnog pristupa Internetu u ruralnim područjima vrlo kompleksno pitanje potrebno mu je pristupiti interdisciplinarno i s više različitih aspekata. Prije svega potrebno je istražiti kategorizaciju ruralnih područja prema različitim kriterijima: primarna djelatnost, gustoća naseljenosti, geografske karakteristike područja te postojeća informacijsko-komunikacijska infrastruktura. Za pojedine kategorije ruralnih područja treba istražiti i ustanoviti sociološko okruženje te definirati potencijalne usluge koje zahtijevaju širokopojasni pristup. Na temelju definiranih potencijalnih širokopojasnih usluga potrebno je ustanoviti minimalne zahtjeve na kvalitetu pojedinih kategorija usluga. Na osnovu analize postojećeg stanja istražiti će se i predložiti tehničko-tehnološka rješenja širokopojasnog pristupa Internetu za različite kategorije ruralnih područja. Za svako od predloženih rješenja treba načiniti ekonomsku analizu isplativosti uvođenja novih sustava te tržišne perspektive. Pri tome treba uzeti u obzir i važnost razvoja ruralnih područja za cjelokupni razvoj države, strateško pitanje proizvodnje hrane, bio goriva i drugih te razmotriti aktivnu ulogu države u promicanju razvoja ruralnih područja. Kao rezultat projekta treba proizaći i vizija digitalnog gazdinstva (digital farm, digital village), kao osnova uspješnog razvitka ruralnih područja. 

Natrag