zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima 
Voditelj: Goran Martinović
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Upravljanje resursima koje vodi samoodrživosti bitna je pretpostavka zasnivanja raspodijeljenog računalnog sustava u zahtjevnim primjenama. To okružje predodređenih i nepredodređenih računala izrazito je raznorodno i vremenski promjenjivo. Upravljanje resursima odgovara dodjeljivanju, odnosno pridruživanju poslova računalima, te raspoređivanju zadataka na pridruženom računalu. S gledišta kombinatorne optimizacije, u oba slučaja radi se o raspoređivanju. Raznorodnost i dinamičnost značajno povećavaju složenost raspoređivanja. S druge strane, raznorodnost okružja pogoduje izvođenju primjenskih zadataka različitih zahtjeva. U tim okolnostima postizanje samoodrživog raspodijeljenog sustava zahtijeva pažljivi opis okružja, vremensku uređenost dodjeljivanja i posebne postupke raspoređivanja. S obzirom na navedene pretpostavke osnovni ciljevi projekta su: - analizirati klasičnu teoriju raspoređivanja i prilagoditi je zahtjevima samoodrživosti raspodijeljenih sustava - uspostaviti preduvjete uspješnog dodjeljivanja, kao što su višerazinski i višeparametarski opisi okružja, koji uvažavaju njegovu dinamičnost, a prikazuju ga dovoljno točno - uspostaviti postupak dodjeljivanja koji obuhvaća promatranje okružja, utvrđivanje računala-kandidata za dodjeljivanje, pridruživanje i raspoređivanje - analizirati postojeće i ponuditi vlastite postupke dodjeljivanja na temelju očekivanog vremena izvođenja i raspodjele opterećenja - izraditi mehanizam samoodrživosti zasnovan na dugoročnom i kratkoročnom predviđanju performansi - programski ostvariti navedena rješenja, i provjeriti ih u ispitnoj i stvarnoj okolini u skladu s ciljevima programa i primjenom Očekivani rezultati, odnosno metodologija, analize, algoritmi i programska rješenja, trebaju osigurati učinkovito i prilagodljivo upravljanje resursima. Ono treba imati sposobnost samoodrživosti, tj. treba biti obnovljivo, proširivo i raditi s povećanom pouzdanošću. Rezultati istraživanja provjeravat će se analizom složenosti i simulacijom na završetku svake faze rada na projektu. Po ostvarenju pojedinih programskog rješenja, provjera će se obaviti na ispitnom te i na stvarnom raspodijeljenom računalnom okružju u primjeni. Prodornost i sveprisutnost raspodijeljenih računalnih sustava, kao što je splet računala, zahtijeva rukovanje resursima koje omogućava samoodrživost i prilagodljivost primjenama. Takvi raspodijeljeni sustavi bit će zanimljivi istraživačkim institucijama i gospodarstvu. 

Natrag