zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima 
Voditelj: Željko Hocenski
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: U projektu se istražuju metode zasnivanja i organizacije sklopovske strukture i programske podrške, dijagnosticiranja neispravnosti, povećanja pouzdanosti i toleriranja kvarova te održavanja suvremenog hijerarhijskog distribuiranog i ugrađenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu primjenjenog u transportnim sredstvima i sustavima, te industrijskim pogonima. Računalni sustavi stvarnog vremena se primjenjuju kao ugrađeni u transportnim sredstvima i distribuirani prema lokaciji u sustavu te industrijskim pogonima. Zbog raznolikosti funkcija koju obavljaju, pouzdanosti i sigurnosti uobičajena je hijerarhijska i distribuirana organizacija. Zbog zahtjeva za povećanom sigurnošću i pouzdanošću nastaje potreba za dijagnosticiranjem i toleriranjem kvarova sklopovlja i programske podrške. Višerazinska struktura sustava uključuje ugrađene mikroupravljače, inteligentne periferne sklopove, mikroprocesorske podsustave, ekspertna računala i vodeća računala. Istraživanja na projektu trebaju dati moguća rješenja sklopovske strukture sustava na svim razinama i pripadajuće strukture programske podrške kao i analizu postavljenih zahtjeva i normi. Treba se utvrditi metodologija zasnivanja sustava, ispitivanja komponenata i podsustava te cijelog sustava. Potrebno je utvrditi metodologiju i postupke za dijagnosticiranje neispravnosti preliminarno i za vrijeme rada sustava u živo. Prema zahtjevima za pouzdanost i sigurnost treba odrediti postupke za toleriranje kvarova i popravak sustava te metodologiju održavanja. Provjera rezultata istraživanja obavit će se djelimično simulacijom na postavljenim modelima komponenata i podsustava, a isto tako i provjerama na stvarnim maketama i prototipovima, pa i sustava u cjelini. Primjenit će se sklopovski i programski alati za injektiranje neispravnosti radi ispitivanja ponašanja sustava i mjerenja parametara pouzdanosti, pokrivanja pogrešaka i toleriranja kvarova. Predložena istraživanja su značajna zbog mogućnosti primjene rezultata u stvarnim transportnim sredstvima i sustavima te proizvodnim pogonima u industriji. Postoji potreba kod proizvođača za usavršavanjem proizvoda u serijskoj proizvodnji radi zadovoljavanja visokih zahtjeva i konkurentnosti na tržištu. To bi omogućilo ugradnju više pameti u domaće proizvode i zapošljavanje novih visokoobrazovanih stručnjaka. Poseban doprinos i važnost projekta je u tome da se očekuje izrada 7 do 10 doktorskih disertacija i 4 do 6 magistarskih radova. 

Natrag