zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Motrenje, ispitivanje i dijagnostika transformatora 
Voditelj: Zdenko Godec
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Motrenje (automatizirani trajni nadzor) ključnih veličina daje stalni uvid u uvjete rada i stanje transformatora te upozorava na promjene i odstupanja od regularnih uvjeta i stanja, što omogućuje korisniku da pravovremeno reagira na dolazeće probleme. Na trenutne probleme treba reagirati odmah, pa se od naprednijih sustava motrenja očekuju preporuke djelovanja na temelju ugrađenih ekspertnih znanja. Ako su problemi sporo razvijajući, ispitivanjem se točnije i opsežnije utvrđuje stanje. Dijagnostika temeljem raspoloživih informacija daje tumačenja uzroka i slijed mogućih događaja, te potrebne protumjere. Odluke sustava motrenja, ispitivanja i dijagnostike moraju se temeljiti na cjelovitim mjernim rezultatima. Sustavi motrenja su relativno novi sustavi koji se prigrađuju na transformatore uz ranije postojeće sustave upravljanja i zaštite. Iako je pri motrenju naglasak na promjenama mjerenih veličina, ipak je mjerna nesigurnost bitna za donošenje ispravnih odluka. Sustav motrenja u svom konačnom obliku integrirat će u cjelinu sve paralelne sustave (motrenje, dijagnostiku, upravljanje i zaštitu). Takav sustav će omogućavati otkrivanje pogrešaka u nastanku i sprječavanje ili smanjenje posljedica kvara, povećanje raspoloživosti (manje neplaniranih ispada i bolje planiranje namjenskih isključivanja), optimizaciju gospodarenja transformatorom (kontrolirano preopterećivanje, procjenu preostalog vijeka trajanja, produljenje vijeka trajanja), analize uzroka kvarnih stanja, te povećanje sigurnosti ljudi i bolju zaštitu okoliša. Praćenjem zbivanja na područjima motrenja, ispitivanja i dijagnostike, razvijanjem metoda mjerenja, razvijanjem procjene mjerne nesigurnosti rezultata, poboljšanjem postojećih i stvaranjem novih kriterija za motrenje i dijagnostiku, razvojem mjernih senzora, integracijom raznovrsnih sustava, te izgradnjom sustava s ekspertnim znanjima i metodama odlučivanja temeljenim na mjernoj nesigurnosti i umjetnoj inteligenciji (neizrazita logika, neuronske mreže, genetski algoritmi) planiramo postići bitna poboljšanja. Postignuća će se provjeravati simulacijama na matematičkim i fizičkim modelima te ispitivanjima u realnim uvjetima. Istraživanja i razvoj motrenja, ispitivanja i dijagnostike poboljšat će gospodarenje transformatorima, povećati pouzdanost rada transformatora, smanjiti materijalne štete uslijed kvarova, te zaštiti ljude i okoliš od požara transformatora i ekoloških akcidenata, te na taj način smanjiti rizik transakcija električne ener 

Natrag