zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tržištu el. energije 
Voditelj: Srete Nikolovski
Ustanova: Elektrotehnički fakultet, Osijek 
Sažetak: Hrvatska se elektroprivreda nalazi u tranziciji ka modelu otvorenog tržišta el. energije u jugoistočnoj Europi. Doneseni novi pravni okvir s podzakonskim aktim definiraju odgovornosti i obveze svih sudionika u EES- u. Među inim obvezama, najzahtjevnija je ona koja garantira pouzdanu i kvalitetnu opskrbu kupaca el. energije i to obveze javne usluge opskrbe tarifnih kao i povlastenih kupaca. Kakvi su pojavni oblici i posljedice trgovanja električnom energijom na parametre pozdanosti i kvalitete EES-a su pitanja koja se moraju razrješiti uz pitanja otvaranja tržišta el. energije. Trgovanje el. energijom u regiji ima značajan utjecaj na stabilnost i pouzdanost hrvatskog EES-a kao i na kvalitetu isporučene el. energije. Među inim obvezama, najzahtjevnija je ona koja garantira pouzdanu i kvalitetnu opskrbu kupaca el. energije i to obveze javne usluge opskrbe tarifnih kao i povlastenih kupaca. Time je pouzdanost i kvaliteta rada EES stavljena u prvi plan. Za prijenosni (OPS ) i distribucijski sustav (ODS) je to trajna obveza. Interkonekcijom EES-a na regionalnom trzistu definiraju se i obveze ostalih sudionika na tržištu. Potreba stalne i detaljne analize pouzdanosti i kvalitete rada EES-a u novim uvjetima postala je temeljnom odrednicom analize i planiranja razvoja EES-a. Sam proces rada EES-a je stohastičke naravi a proces trgovanja el. energijom je specifičan stoga što je el. energija podložna fizikalnim zakonima a trgovanje se ravna prema ekonomskim i tržišnim zakonima. Uspostavljaju se novi pokazatelji pouzdanosti sustava u interkonekcijI. Kakvi su pojavni oblici i posljedice trgovanja električnom energijom na parametre pozdanosti i kvalitete EES-a su pitanja koja se moraju razrješiti uz otvaranje tržišta el. energije. Projektom treba istražiti i definirati kriterije pouzdanosti, nove pokazatelje, nove metode proracuna i algoritme, te sustave nadzora koji su definirani zahtjevima trzista jer se pouzdanost sustava mijenja ovisno o tokovima radnih i jalovih snaga kroz mrežu u realnom vremenu. Do sada su se te analize isključivo radile determinističkim pristupom (n-1) analizom sigurnosti. Cilj projekta je istražiti različite fenomene koji su stohastičke naravi u EES-u, analizirati i modelirati ih te pratiti pouzdanost i kvalitetu opskrbe u realnom vremenu u uvjetima tržišta. Istražiti treba nove suvremene metode i algoritmima (ANN, genetskim algoritmima, Monte Carlo modeli, objektno orjentirano programiranje) i bežične tehnologije te GPS sustav nadzora EESa 

Natrag