zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-2-4
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kompozitni nosivi sustavi drvo-nosivo staklo i drvo-čelik 
Voditelj: Vlatka Rajčić
Ustanova: Građevinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt predviđa unapređenje spoznaja o nosivim kompozitnim sustavima drva s nosivim staklom te kompozitnim sustavima drvo-čelik. Unapređenje u području uobičajne uporabe stakla u visokogradnji je u tome da je do sada staklo postavljano u nosive okvire i dizajnirano tako da prenosi opterećenje od vlastite težine i vjetra te da ih potom prenese na okvirnu konstrukciju u koju je postavljeno. Koncept ovog projekta je ispitati kompozitne nosive sustave drvo-nosivo staklo koji bi imali mogućnost prijenosa opterećenja s obje svoje konstituivne komponente. Dva materijala spajaju se u nosivu cjelinu ljepljenjem. U visokogradnji se unatrag nekoliko godina počela koristiti nova generacija nosivih stakala koja se po svojim mehaničkim karakteristikama razlikuje od standardnog krtog stakla. Duktilnost i bolje mehaničke karakteristike omogućavaju osmišljavanje nosivih te estetskih vrlo zanimljivih konstrukcijskih entiteta koji bi prenosili opterećenje kao krovni nosači, stropni nosivi sustavi te vertikalni fasadni nosivi sustavi. U suradnji s institutom EU u Ispri (Italija) koji ove godine saziva ekspertnu grupu (član i dr.sc. Vlatka Rajčić) koja će se baviti ispitivanjem nosivog stakla, steći će se potrebna saznanja o karakteristikama nosivog stakla te ću biti u prilici doći do takvog stakla. Težište istraživanja treba postaviti na probleme spojeva drvo-staklo pod dugotrajnim opterećenjem te realno modeliranje i projektiranje takvih sustava. Prednosti su - vrlo mala težina u usporedbi sa tradicionalnim sustavima od punog drva, - kompozitni sustavi drvo-staklo omogućavaju puno manji potrebni drveni poprečni presjek - predgotovljeni sustav gradnje (elementi izrađeni precizno u tvornici): izbjegavaju se netočnosti u izvedbi na gradilištu. Spregnuti sustavi drvo-staklo lako se podižu bez teže mehanizacije na gradilištu, na mjesto ugradnje. - optimalno korištenje materijala: drvo prenosi vlačna a staklo tlačna naprezanja - konstruktivna zaštita drva: drvo je zaštićeno staklenom pločom s vanjske strane - drveni presjeci onemogućavaju krti lom kompozitnog presjeka drvo-staklo. Osim nosivih sustava drvo-staklo,ispitat će se nosivi sustavi drvo-čelik, koji također trebaju kao glavnu karakteristiku imati malu težinu, a veliku nosivost. Cilj je postići naprednu tehnologiju i nosač namjenjen velikim rasponima. Svim elementima bit će provjerena nosivost, uporabivost i stabillnost. Ovdje će glavni problem biti premostiti različite reološke karakteristike dvaju materijala 

Natrag