zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Suvremene geodetske ultrazvučne metode u održivom razvoju krških područja 
Voditelj: Boško Pribičević
Ustanova: Geodetski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Geodezija se kao znanstvena disciplina tradicionalno bavila određivanjem oblika Zemlje kao planeta te određivanjem položaja točaka na njezinoj površini. Geodetska mjerenja su obično bila statična, a klasičnim je metodama bilo vrlo teško mjeriti u pokretu. Pomorska geodezija, a posebice hidrografska izmjera, doživjela je procvat zahvaljujući razvoju točnih metoda preciznog pozicioniranja u pokretu i na vodi te razvoju preciznog akustičkog instrumentarija. Osim za izmjeru koordinata točaka na dnu vodotoka, jezera ili mora, akustičke se metode u pomorskoj geodeziji sve češće koriste i za otkrivanje podvodnih prepreka, potonulih plovila i izgubljenih predmeta. Posebno zanimljiv znanstveni problem u krškim područjima je fenomen sedrenih barijera i naslaga sedre, koje karakteriziraju Plitvička jezera. Na predmetnom projektu će se uz pomoć suvremenih akustičkih mjernih metoda pomorske geodezije doći do novih važnih spoznaja o nastanku, sadašnjem stanju i budućnosti sedrenih naslaga i barijera na Plitvičkim jezerima. 

Natrag