zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Geoinformatika i geomatičko inženjerstvo u zaštiti okoliša 
Voditelj: Damir Medak
Ustanova: Geodetski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Geoinformatika kao interdisciplinarno znanstveno područje obuhvaća prikupljanje, spremanje, obradu, analizu, vizualizaciju interpretaciju svih podataka kojima je određen položaj (lokacija) u prostoru. Geomatičko inženjerstvo omogućuje objektivno i ekonomično prikupljanje velikog broja vrlo točnih prostornih podataka uz pomoć različitih mjernih senzora. Podaci prikupljeni mjernim senzorima i organizirano spremljeni u geoinformacijske sustave omogućuju pridobivanje novih saznanja o promatranim pojavama, za provjeru kojih su neophodni analitički postupci i znanstvena interpretacija. Posebno je važno prikupljati podatke vezane uz okoliš, njegovu zaštitu i učinkovito gospodarenje koje neće poremetiti labilnu ravnotežu između društvenih potreba i prirodnih mogućnosti. Na predmetnom projektu želimo istražiti mogućnosti primjene metoda geoinformacijske znanosti i tehnologija geomatičkog inženjerstva na rubove određenih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj. Navedena područja trebala bi poslužiti kao ogledni primjeri za buduća istraživanja. Parametri ugrožavanja okoliša koji se mogu pratiti mjernim senzorima su: pomaci geoloških jedinica prouzročeni tektonskim djelovanjem na aktivnim rasjedima ili pojavom klizišta, eksploatacija mineralnih i rudnih sirovina, te potencijalna onečišćenja vode, zraka i kopna. Prikupljanjem podataka o lokaciji i dinamici diskretnih pojavnosti navedenih parametara stvorit će se višenamjenski četverodimenzionalni geoinformacijski sustav, koji će omogućiti pravodobno poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera. Interdisciplinarnom interpretacijom pridobivenih podataka omogućit će se donošenje strateških znanstveno utemeljenih odluka vezanih uz donošenje planova upravljanja zaštićenim područjima. Dodatno će se istražiti mogućnosti donošenja odluka na temelju neegzaktnih podataka, tj. procjenu kvalitete odluke donesene na temelju najboljih dostupnih informacija o okolišu. 

Natrag