zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nelinearni problemi procjene parametara u matematičkim modelima 
Voditelj: Dragan Jukić
Ustanova: Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku 
Sažetak: Teorijski dio istraživanja obuvaćat će razne aspekte problema procjene parametara u nelinearnim matematičkim modelima. Naglasak će biti na problemima egzistencije i jedinstvenosti optimalnih parametara, problemu izbora numeričke metode za minimizaciju i problemu određivanja dobre početne aproksimacije. Problemi će se formulirati i rješavati u različitim L_p normama, a pored klasičnih metoda optimizacije, numeričke analize i teorije aproksimacija u istraživanjima će se naročito koristiti klasična metoda najmanjih kvadrata (Ordinary Least Squares Method), metoda najmanjih potpunih kvadrata (Total Least Squares Method) i metoda najmanjih apsolutnih odstupanja (Least Apsolute Deviations Method). U sklopu istraživanja posebna pažnja će se posvetiti svim navedenim aspektima problema procjene parametara u nekim najvažnijim matematičkim modelima koji se često koriste u primijenjenim istraživanjima (poljoprivreda, ekonomija, elektrotehnika, biologija, biotehnologija, medicina). Za njih će se nastojati riješiti navedeni otvoreni problemi, poboljšati i/ili prilagoditi postojeće i razviti nove metode minimizacije. Osim u numeričkoj analizi i primijenjenoj matematici, rezultati istraživanja bi našli značajnu primjenu i u raznim drugim područjima kao što su poljoprivreda, ekonomija, elektrotehnika, biologija, biotehnologija i medicina 

Natrag