zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci 
Voditelj: Milivoj Lovrić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Svrha rada je razvoj elektrokemijskih metoda za analizu krutina i tragova otopljenih elektroaktivnih tvari. Cilj rada je unapređenje elektroanalitičke metodologije i elektrokemijske teorije. Radna je pretpostavka projekta da se usporedbom teorijskih modela sa rezultatima voltametrijskih eksperimenata mogu objasniti mehanizmi elektrodnih reakcija mikrokristala različitih organskih spojeva. Svim reakcijama koje počinju na kontaktu elektrode, tekućeg elektrolita i mikročestice elektroaktivne krutine zajedničko je da su prijenosi elektrona i iona međusobno razdvojeni, ali se energije tih prijenosa ne mogu mjeriti odvojeno. To je razdvajanje, međutim, moguće provesti kod reakcija koje počinju na kontaktu krute elektrode i dviju tekućina koje se međusobno ne miješaju pa će se te reakcije koristiti kao grubi model reakcija na kontaktu elektrode s krutinom i tekućinom. Planirana istraživanja provest će se korištenjem voltametrijskih, amperometrijskih, potenciometrijskih i kronokulometrijskih metoda. Eksperimentalni rad kombinirat će se s razvojem teorijskih modela elektrodnih reakcija. Proučavat će se neki temeljni elektrokemijski procesi i radit će se na usavršavanju elektroanalitičkih postupaka. Radit će se na novim, nedestruktivnim metodama detekcije elektroaktivnih komponenti krutih uzoraka i nastaviti rad na analizi ljekovitih spojeva u farmaceutskim pripravcima. Eksperimentirat će se s elektroaktivnim krutinama u kojima je difuzija elektrona i iona otežana zbog ograničenog miješanja reducirane i oksidirane faze pa se stvara fazna granica. Nastojat će se utvrditi voltametrijski kriteriji za dijagnozu faznih transformacija izazvanih elektrodnom reakcijom. Mjerit će se slobodna energija i kinetički parametri prijenosa aniona preko granice dviju tekućina koje se ne miješaju. Elektroanalitička istraživanja će biti usmjerena na razvoj metoda za kvantitativno određivanje iona i molekula u subnanomolarnim koncentracijama. Analizirat će se raspodjela mangana u prirodnim vodama i moru i mjerit će se tragovi selena(+4) korištenjem katalitičkog vala vodika u prisutnosti rodija(+3). Istraživat će se elektrokemijska svojstva amfetamina, kokaina i nekih drugih opijata radi razvoja elektroanalitičkih metoda za njihovo određivanje u pripravcima i otpadnim vodama. 

Natrag